Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2019

Året vårt

2019 ble et år preget av omstilling og utviklingsarbeid.

Arbeidsmiljø

HMS er alltid først, sier vi i Ringerikskraft. Og vi jobber aktivt med mange ulike tiltak i hele konsernet for å oppnå mål om null skader, lavt sykefravær og høy motivasjon og trivsel på jobb.

Konsernet har hatt stor vekst de siste årene. Vi har vokst geografisk, i antall ansatte, og har hatt vekst i kompetanse- og forretningsområder. Oppkjøp, fusjoner, etablering av selskaper har skapt entusiasme og muligheter for fremtiden. Ved utgangen av 2019 hadde konsernet 375 ansatte (294 i 2018). Vekst gir muligheter, men det krever også mye arbeid å samles på en felles verdiplattform. Vi er spredt og har en god miks av kulturer, men vi skal alle føle oss som en del av Ringerikskraft-konsernet.  

HMS er ferskvare, og det jobbes kontinuerlig for at ansatte skal trives og ha meningsfulle dager på jobben. Verdibasert ledelse er en av våre overordnede felles føringer. Menneskene i organisasjonen er vår viktigste ressurs og våre medarbeidere skal vite at de er betydningsfulle på jobb. Med verdibasert ledelse aksepterer vi at vi alle er forskjellige, og at det er en styrke for oss. Det krever fleksibilitet i organisasjonen og at vi kjenner hverandre godt. 

Året vårt

På vei mot 100 000 kunder

Ringerikskraft-konsernet eide 43 % av Kraftriket ved utgangen av 2019. Initiativet som ble tatt av Ringerikskraft Strøm og Valdres Energi i 2017 vokser også gjennom 2019. Midtkraft Strøm kom inn i løpet av 2019, og det har vært prosesser med flere selskap som tar steget inn i Kraftriket i 2020. Kraftrikets mål er å passere 100 000 kunder i 2021 ved å opprettholde den lokale tilhørigheten samtidig som de vokser nasjonalt. Kraftriket hadde ved årsskiftet avdelingskontorer på Fagernes, Hønefoss og Vikersund. I 2020 blir det nye avdelingskontorer i Nore, på Tynset og i Lærdal, og tilsammen vil de ha ca. 65 000 kunder.

I 2019 ble Kraftriket utnevnt til Gasellebedrift. Det å være Gaselle innebærer at du er en av Norges raskest voksende bedrifter. For å bli Gaselle må bedriften i løpet av de fire siste år blant annet ha en omsetning på over en million kroner, minst ha doblet omsetningen og ha omsetningsvekst hvert år. 

Året vårt

Kople gjør det enkelt å lade trygt

Norge opplever en voldsom vekst i salg av elbiler, og med det kommer behovet for god tilgang på strøm og en enkel, trygg og sikker måte å lade elbilen. Både når du er hjemme, langs veien og på hytta.

Med god kompetanse på elektrisk infrastruktur og elbillading forstod vi raskt at det var et marked for ladeløsninger, men kundene syns det var komplisert å sette seg inn i. Dette ble starten på Kople - en ny aktør på markedet som skal veilede kunden på hele reisen fra planlegging av ladeanlegg til montasje og drift. Kople sørger for at vi utnytter kompetanse på tvers i hele Ringerikskraft-konsernet for å gi best mulig løsninger til kundene.

Koples styrke er fleksibilitet i valg av løsninger og produkter og skal alltid tilpasse seg for å velge beste løsning til kundenes behov:

  • Hurtigladesteder
  • Borettslag og sameie
  • Utbyggere
  • Hotell & destinasjoner
  • Private og offentlige parkeringsanlegg
  • Hjemme & hytta
  • Midlertidig lading

Gå til Kople

Året vårt

Ny modell for nettleie

Mot slutten av 2019 startet vi et spennende pilotprosjekt med 4000 tilfeldige kunder som kunne velge om de ville delta i et prosjekt med en ny nettleiemodell.

Med økt strømbruk i samfunnet og like tidspunkt for når på døgnet vi bruker mye strøm, vil det etter hvert bli for lite kapasitet i strømnettet. Dette gjelder gjerne kun i et kort tidsrom på ettermiddagen. Nettselskapets ansvar er å sikre god kapasitet og et trygt strømnett, men det er kundene som finansierer nettselskapets virksomhet. Derfor mener vi det også er nettselskapenes ansvar å jobbe med løsninger og tiltak som begrenser unødvendige investeringer. 

Nettselskapene jobber med utvikling og innovasjon på sine tekniske løsninger for driften av nettet, men en annen viktig faktor er dialogen og samspillet med kundene. Er det faktisk sånn at alle må lade elbil, lage mat, bade og bruke tørketrommel samtidig på årets kaldeste dager? Eller klarer vi å skape en bevissthet om at kundenes små endringer og tiltak i hverdagen kan være nok til å unngå dyre investeringer, som til syvende og sist vil havne på nettleien. Samtidig tenker vi at det er viktig at kundene som bidrar til redusert forbruk gjennom endrede vaner også merker det på lommeboken. Derfor ble denne nettleiemodellen satt opp slik at nettleien var billigere alle andre timer enn de varslede timene der vi så behov for et redusert forbruk. Resultatene av pilotprosjektet blir analysert i 2020. Vi setter stor pris på kundenes innsats og deltagelse, og retter en stor takk til alle!

Du kan lese mer om prosjektet her

Året vårt

Effektpilot

Samfunnet elektrifiseres, forbruket øker og vi tar i bruk stadig mer strømkrevende utstyr. Denne utviklingen fører til at kapasiteten i strømnettet på sikt ikke vil være tilstrekkelig.

Frem til nå har normalen vært at lite kapasitet fører til utbygging av strømnettet med alt det innebærer i form av graving, nye kabler eller linjer og trafostasjoner. Enten finansiert av kunden som utløser behovet eller over nettleien som finansieres av alle kundene i et nettområde.

Sagt med andre ord. Ved stadig økende strømbehov vil det også bli økte kostnader for kundene som finansierer strømnettet. Prosjektet Effektpilot undersøker hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi for å forsøke å redusere investeringskostnadene ved at vi bruker strømmen smartere.

Prosjektet tester tre ulike teknologier på definerte områder i nettområdet

  • Stort batteri fra Pixii som lagrer strøm og kan redusere effekttopper ved overbelastet trafo.
  • Trafo fra ABB/Norsk trafo som sørger for overvåkning av spenning og automatisk justering i trafoen ved for lav/høy spenning på det aktuelle strekket.
  • Varmtvannsberedere med styring fra OSO hjemme hos sluttbrukere som bidrar til å redusere effekttopper og unngå overbelastning på trafo/kabelavgang.

Bak innsikten og mulighetene for testing ligger et avansert toppsystem som gir oss nødvendig innsikt i strømnettet i Ringerike og Hole. Denne muligheten kommer som følge av utskiftingen til digitale målere med automatisk målerinnsamling, og vi tenker at vi bare så vidt har startet utviklingen av de mulighetene som ligger foran oss. Gjennom forsking- og utviklingsarbeid tar også nettselskapet en posisjon i det grønne skiftet.

Året vårt

Avtale med Nore

Helt på slutten av 2019 ble det inngått en avtale med Nore og Uvdal kommune om fusjon mellom Nore Energi og Ringerikskraft.

I begynnelsen av 2020 er fusjonen vedtatt av alle eiere, og Nore og Uvdal kommune går inn i Ringerikskraft med en eierprosent på 4,85 %. Fusjonen betyr at Ringerikskraft styrkes både organisatorisk og økonomisk, noe som øker muligheten for at Ringerikskraft kan videreutvikles som et frittstående energikonsern på Ringerike.

Ringerikskraft har en distribuert organisasjon- og driftsform med lokale avdelingskontorer for markedsselskap og entreprenørselskap, nå vil det i tillegg opprettes en egen underavdeling for drift av strømnettet på Nore. Fibersatsingen videreføres fra Rødberg, og Ringerikskrafts fiber blir lagt inn i denne satsingen. Strømkundene fortsetter også med sin lokale strømleverandør.

Dette er en modell som sikrer utvikling og drift i de områdene vi har virksomhet, og gir en fusjonsløsning som opprettholder lokale arbeidsplasser og bidrar til verdiskapning lokalt.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.