Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Virksomheten

Organisasjonskart per 31.12.20

Ledergruppen 2020

 

Ole Sunnset
Ole Sunnset

Konsernsjef

Kjell Baug
Kjell Baug

V.d. / finans

Odd Birger Nilsen
Odd Birger Nilsen

Økonomisjef

Per Haukedalen
Per Haukedalen

HR og personal

Anita Skagnæs
Anita Skagnæs

Leder for digitalisering

Cathrine Olsen
Cathrine Olsen

Kommunikasjonsleder

Jan Erik Brattbakk
Jan Erik Brattbakk

Nettsjef

Helge Bergstrøm
Helge Bergstrøm

Produksjonssjef

Arne Johan Grimsbo
Arne Johan Grimsbo

Direktør Entreprenør

Live Dokka
Live Dokka

Direktør Fornybar

Virksomheten

Vannkraft

Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All Ulefoss samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

Produksjonssjef: Helge Bergstrøm
Antall ansatte: 10
Driftsinntekter: 97 millioner kroner
Resultat før skatt: 0,8 millioner kroner
Produksjonsvolum: 469 GWh

Kart over kraftstasjonene våre

Kart

Virksomheten

Entreprenør

Ringerikskraft Entreprenør AS samler entreprenørvirksomheten i konsernet og er ansvarlig for merkevarene Nettservice, Laje, SMARTservice og Kople. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning, infrastruktur og drift av elbillading og provisoriske strømanlegg. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. Virksomheten er representert over hele det sentrale østlandsområdet og i Innlandet. 

Daglig leder: Arne Johan Grimsbo
Antall ansatte: 319
Driftsinntekter: 797,1 millioner kroner
Resultat: 12,6 millioner kroner før skatt

Virksomheten

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i Ringerike, Hole og Nore og Uvdal. Leverer strøm til nesten 24 800 kunder. Det totale strømforbruket blant kundene landet på 788 GWh, hvorav 757 GWh var forbruket i Ringeriksnettet og 31 GWh i Norenettet. For andre året på rad har Ringeriksnettet målt det høyeste forbruket noen sinne. Leveringssikkerheten for 2020 var 99,99 %, og det ble investert for 42,2 millioner kroner hvorav 6 millioner kroner ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. KILE (kostnad for ikke levert energi) var 6,63 millioner kroner. Av dette sto Ringerike og Hole for 6,4 millioner i KILE.

Daglig leder: Jan-Erik Brattbakk
Antall ansatte: 31
Driftsinntekter: 167,3 millioner kroner
Resultat: 0,2 millioner før skatt
Distribuert GWh: 788
Antall kunder: 24 754

Virksomheten

Ny fornybar

Ringerikskraft Nærvarme har som mål å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Daglig leder: Live Dokka
Antall ansatte: 1
Driftsinntekter: 4 millioner kroner
Resultat: -1,3 millioner før skatt
Produsert GWh: 4 GWh

Virksomheten drifter 7 nærvarmeanlegg i Ringerike og Hole. I 2020 ble to nye jordvarmeanlegg ble bygget og satt i drift i Hønefoss. De to første prosjektene utenfor Ringeriksregionen ble signert i 2020, i Langesund og Kambo.  

Våre varmeanlegg tar vare på miljøet og lokalsamfunnet

  • Ingen lokalforurensing og utslipp som kan påvirke luftkvaliteten
  • Ingen støy
  • Få inngrep i naturen
  • Fleksibelt – mulig å bygge ut ved behov for mer kapasitet
  • Lavere forbruk av strøm til varme frigir mer fornybar strøm fra strømnettet til f.eks. lading av utslippsfrie biler.
Nytt varmeanlegg ble bygget og tatt i bruk på Tanberglia i Hønefoss.

Nytt varmeanlegg ble bygget og tatt i bruk på Tanberglia i Hønefoss.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.