Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Virksomheten

Organisasjonskart per 31.12.21

Ledergruppen 2021

 

Alf Inge Berget
Alf Inge Berget

Konsernsjef

Odd Birger Nilsen
Odd Birger Nilsen

Konsernleder økonomi

Per Haukedalen
Per Haukedalen

Konsernleder HR

Anita Skagnæs
Anita Skagnæs

Konsernleder digitalisering

Cathrine Olsen
Cathrine Olsen

Konsernleder kommunikasjon

Jan Erik Brattbakk
Jan Erik Brattbakk

Konsernleder strømnett

Helge Bergstrøm
Helge Bergstrøm

Konsernleder vannkraft

Are Koppang
Are Koppang

Konsernleder entreprenør

Live Dokka
Live Dokka

Konsernleder ny fornybar

Virksomheten

Vannkraft

Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All Ulefoss samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

Produksjonssjef: Helge Bergstrøm
Antall ansatte: 10
Driftsinntekter: 223,7 millioner kroner
Resultat før skatt: 115,8 millioner kroner
Produksjonsvolum: 437 GWh

Kart over kraftstasjonene våre

Klikk på kartpunktene for å lese mer om kraftstasjonene

Kart

Virksomheten

Entreprenør

Laje AS samler entreprenørvirksomheten i konsernet og er ansvarlig for merkevarene Laje, SMARTservice og Kople. Kople ble eget AS og gikk ut av entreprenør fra 1.6.2021. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning, infrastruktur til elbillading og provisoriske strømanlegg. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. Virksomheten er representert over hele det sentrale østlandsområdet og i Innlandet. 

Daglig leder: Are Koppang
Antall ansatte: 315
Driftsinntekter: 692 millioner kroner
Resultat: -28,2 millioner kroner før skatt

Virksomheten

Strømnett

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i Ringerike, Hole og Nore og Uvdal. Leverer strøm til nesten 25 000 kunder. Det totale strømforbruket blant kundene landet på 836 GWh, og for tredje året på rad ble det målt det høyeste forbruket noen sinne i nettet. Leveringssikkerheten for 2021 var 99,96 %, og det ble investert for 82,4 millioner kroner hvorav 36,7 millioner kroner ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. KILE (kostnad for ikke levert energi) var 13,1 millioner kroner. 

Deler av Øst-Norge ble den 19.11.2021 rammet av en kraftig storm som medførte massivt trefall i Nore og i nordre deler av forsyningsområdet på Ringerike.  Dette medførte langvarige avbrudd for mange av våre kunder og KILE-kostnader på 7,4 mnok samt reparasjonskostnader på 8 mnok som er hovedårsaken til negativt årsresultat.

Daglig leder: Jan-Erik Brattbakk
Antall ansatte: 36
Driftsinntekter: 192,6 millioner kroner
Resultat: -12,1 millioner før skatt
Distribuert GWh: 836
Antall kunder: 24 921

Virksomheten

Energiløsninger

Ringerikskraft Nærvarme AS

Ringerikskraft Nærvarme har som mål å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Daglig leder: Live Dokka
Antall ansatte: 1
Driftsinntekter: 6,7 millioner kroner
Resultat: -0,9 millioner før skatt
Produsert GWh: 5 GWh

Virksomheten drifter 9 nærvarmeanlegg i Sør-Norge. I 2021 ble bygget det bygget og satt i drift to nye anlegg. Dette ble de to første anleggene utenfor Ringeriksregionen, på Langesund og i Nore og Uvdal. Vi har ytterligere to geovarmeanlegg under bygging som begge skal ferdigstilles i 2022.

Våre varmeanlegg tar vare på miljøet og lokalsamfunnet

  • Ingen lokalforurensing og utslipp som kan påvirke luftkvaliteten
  • Ingen støy
  • Få inngrep i naturen
  • Fleksibelt – mulig å bygge ut ved behov for mer kapasitet
  • Lavere forbruk av strøm til varme frigir mer fornybar strøm fra strømnettet til f.eks. lading av utslippsfrie biler.
Nytt geovarmeanlegg på Smietangen i Langesund, på bildet akkumulatortank, strømskap og varmtvannsveksler. 

Nytt geovarmeanlegg på Smietangen i Langesund, på bildet akkumulatortank, strømskap og varmtvannsveksler. 

Kople AS

Kople er en ladeoperatør med marked hele Norge. Det er et forretningsdrevet selskap som eier, utfører prosjektering, og drifter ladeanlegg for elbiler. Kople AS ble i juni 2021 fusjonert ut fra Laje Buskerud, og opprettet som et 100 % eid datterselskap i Ringerikskraft AS. Selskapet ble stiftet 1. januar 2021 og har vært i operativ drift fra 1. juni 2021. I 2021 vokste Kople sitt nettverk med 1 667 ladere, og det ble vunnet flere store partner- og rammeavtaler.

Daglig leder: Joar T. Brunes
Antall ansatte: 14
Driftsinntekter: 48,2 millioner kroner
Resultat: -20,2 millioner før skatt
Antall ladere:  2100

Numedal Energi AS

Numedal Energi AS skal med Numedal, Ringerike og Hole som sitt hjemmemarked drive med utbygging og drift av fibernett. Selskapet eier også 25 % av Numedal Fiber AS sammen med tre andre nettselskap i Numedal.

Daglig leder: Ola Bergheim
Antall ansatte: 1
Driftsinntekter:  4,7 millioner kroner
Resultat:  -0,2 millioner før skatt

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.