Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Virksomheten

Organisasjonskart per 31.12.22

Ledergruppen 2022

 

Alf Inge Berget
Alf Inge Berget

Konsernsjef

Odd Birger Nilsen
Odd Birger Nilsen

Konserndirektør økonomi og finans

Anita Skagnæs
Anita Skagnæs

Konserndirektør mennesker og teknologi

Jan-Erik Brattbakk
Jan-Erik Brattbakk

Konserndirektør strømnett

Helge Bergstrøm
Helge Bergstrøm

Konserndirektør vannkraft

Live Dokka
Live Dokka

Konserndirektør energiløsninger

Anders Granheim
Anders Granheim

Konserndirektør entreprenør

Virksomheten

Vannkraft

Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All Ulefoss samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

Produksjonssjef: Helge Bergstrøm
Antall ansatte: 10
Driftsinntekter: 468,7 millioner kroner
Resultat før skatt: 143,2 millioner kroner
Produksjonsvolum: 319 GWh

Kart over kraftstasjonene våre

Klikk på kartpunktene for å lese mer om kraftstasjonene

Kart

Virksomheten

Entreprenør

Laje er en entreprenør for bygging av infrastruktur innen områdene energi, telekommunikasjon og veilys/veiteknikk. De leverer også komplette byggestrømsanlegg til alle typer bygg og anleggsprosjekter, samt leder for sikkerhet og ut- og innkobling. Virksomheten er representert over hele det sentrale østlandsområdet og i Innlandet. 

Daglig leder: Anders Granheim
Antall ansatte: 312
Driftsinntekter: 654,5 millioner kroner
Resultat før skatt: -86,5 millioner kroner

Virksomheten

Strømnett

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i Ringerike, Hole og Nore og Uvdal. Leverer strøm til over 25 000 kunder. Det totale strømforbruket blant kundene landet på 589 GWh, en kraftig nedgang fra 2021 der forbruket var 836 GWh. Dette skyldes utkobling av forbruket hos datasenterkunder i regionen, og mindre forbruk hos øvrige kunder som følge av høye strømpriser.

Leveringssikkerheten for 2022 var 99,98 %, og det ble investert for 77,4 millioner kroner hvorav 39,1 millioner kroner ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. KILE (kostnad for ikke levert energi) var 5,9 millioner kroner.

Daglig leder: Jan-Erik Brattbakk
Antall ansatte: 39
Driftsinntekter: 260,9 millioner kroner
Resultat før skatt: 48,9 millioner kroner
Distribuert GWh: 589
Antall kunder: 25 591

Virksomheten

Energiløsninger

Energiløsninger er Ringerikskraft sin satsning på ny business der gode forretningsmodeller skal skalere, og det skal være lett for kundene å ta grønne valg. Endringer og innovasjoner skal skje i hele konsernet, men nye forretningsmodeller og større innovasjoner hører til virksomhetsområdet Energiløsninger. Derfor er strategien til Energiløsninger tett knyttet til RKs innovasjonssystem og radikal innovasjon. Energiløsninger-teamet bestod i 2022 av 5 årsverk med kompetanse på energisystemer og innovasjon. 

Energiløsninger-teamet bestod i 2022 av 5 årsverk med kompetanse på energisystemer og innovasjon. I 2022 var selskapene Ringerikskraft Nærvarme, SMARTservice Norge, Numedal Energi samt eierskapet i Kople en del av virksomhetsområdet.

Ringerikskraft Nærvarme AS

Ringerikskraft Nærvarme har som mål å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Daglig leder: Live Dokka
Antall ansatte: 0
Driftsinntekter: 7,8 millioner kroner
Resultat før skatt: -0,5 millioner
Produsert GWh: 5,5 GWh

Virksomheten drifter 12 nærvarmeanlegg i Sør-Norge. I 2022 ble det ferdigstilt og satt i drift to nye geovarmeanlegg på Kambo og Maura.

Våre varmeanlegg tar vare på miljøet og lokalsamfunnet

  • Ingen lokalforurensing og utslipp som kan påvirke luftkvaliteten
  • Ingen støy
  • Få inngrep i naturen
  • Fleksibelt – mulig å bygge ut ved behov for mer kapasitet
  • Lavere forbruk av strøm til varme frigir mer fornybar strøm fra strømnettet til f.eks. lading av utslippsfrie biler.

Numedal Energi AS

Numedal Energi AS skal med Numedal, Ringerike og Hole som sitt hjemmemarked drive med utbygging og drift av fibernett. Selskapet eier også 25 % av Numedal Fiber AS sammen med tre andre nettselskap i Numedal.

Daglig leder: Ola Bergheim
Antall ansatte: 1
Driftsinntekter:  4,9 millioner kroner
Resultat:  1,6 millioner før skatt

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.