Ringerikskraft Entreprenør

Enteprenørvirksomheten til Ringerikskraft består av Nettservice, SMARTservice og Laje. Våre forretningsområder er prosjektering, utbygging og vedlikehold av elnett, belysning/veiteknikk, byggestrøm, elbillading, datasenterdrift, telekommunikasjon og AMS-installasjon og drift.

Nettservice

Nettservice leverer elentreprenørtjenester til rett tid, med riktig kvalitet og pris - og selvfølgelig uten personskader. Vi tilbyr tradisjonelle elnettjenester, veilystjenester, salg, montasje og drift av elbilladere, drift av datasentre og satser samtidig stort på byggestrøm og alt av midlertidig strøm til både små og store prosjekter.

SMARTservice

SMARTservice er en prosjektrettet virksomhet med høy dynamisk evne. Gjennom vår erfaring fra AMS-utrullingen i Norge fra 2015 - 2019 har vi skaffet oss unik spisskompetanse på planlegging og logistikk, booking, installasjon og prosjektledelse på større og mindre prosjekter. Vår gode erfaring i Norge har gjort at vi også satser i Sverige. Vi er sikre på at vår erfaring og kunnskap fra tilsvarende prosjekter i Norge vil være verdifullt for våre nye kunder i Sverige.

Laje

Laje Entreprenør er en tverrfaglig infrastrukturleverandør innen fagfeltene energi, telekommunikasjon og veiteknikk. Selskapet har avdelinger på Hamar, Lillehammer, Raufoss, Minnesund og Kongsvinger. Laje er et Østlands-uttrykk som betyr "et realt dagsverk". Arbeidsvilje og pålitelighet må til for å få jobben gjort - og det er derfor kundene velger Laje.