Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

250 millioner tilbake til lokalsamfunnet

Ringerikskraft leverer sitt beste resultat til nå med 128 millioner kroner før skatt. 250 millioner kroner går tilbake til samfunnet i form av blant annet utbytte, skatter og avgifter. Entreprenørvirksomheten og kraftproduksjon er de største bidragsyterne til at vi leverer det solide resultatet.

Dette er kjernen i god alene, best sammen. Vi har hatt høy aktivitet i de ulike virksomhetsområdene våre og leverer dette resultatet i fellesskap. En langsiktig plan forankret hos våre eiere, gjør at vi kan gripe muligheter, og vi er stolte av å levere resultater som gir 250 millioner tilbake til lokalsamfunnet. Vi har også hatt Buskeruds laveste nettleien i 2018 på grunn av et nettselskap som snur seg raskt og jobber hardt for å levere best mulig til kundene på en effektiv måte, sier konsernsjef Ole Sunnset.

Doblet omsetning

Med sine sju selskaper doblet entreprenørvirksomheten i Ringerikskraft omsetningen i 2018. Virksomheten har levert tjenester i store deler av landet, og 75 % av konsernets resultat er tjent på utsiden av Ringerike og Hole.

I 2018 monterte SMARTservice Norge 352 000 smarte målere i norske hjem. De vant nærmere en fjerdedel av det norske markedet for målermontasje og har til sammen satt opp 643 000 målere til nå. På det meste hadde SMARTservice Norge over 100 ansatte i 2018.

Selv om målermontasjen på landsbasis hadde frist ut 2018, så fortsetter vi satsingen og ser på muligheter for nye oppdrag fremover. Vi har valgt å gå utenfor landegrensen og satser i Sverige, som skal bytte 5,4 millioner målere innen 2025. Et eget svensk SMARTservice-selskap jobber for å videreføre suksessen fra Norge til nabolandet vårt, forteller Sunnset.

Kraftkrevende industri gir ringvirkninger

I 2018 ble de første datasentrene på Ringerike etablert. Ringerikskraft har bygd strømanlegg, levert strøm og driftstjenester til datasentrene, og aktiviteten ga konsernet et resultatbidrag på 20 millioner kroner. I tillegg kunne vi sette ned nettleien som følge av etableringen. Oslo Data Center Location ble en del av Ringerikskraft i 2018, og de jobber aktivt med å markedsføre regionen.

— Regjeringen har utarbeidet en strategi for datasentersatsing i Norge, og i Ringerike ligger alt til rette for kraftkrevende industri. Bare i 2018 var nærmere 50 årsverk knyttet til datasentersatsingen i Ringerike. Vi har tilgang på kraft, kompetanse og områder for en slik satsing i regionen, og ser positivt på at langsiktige aktører etablerer seg lokalt, forteller Sunnset.

Høye investeringer gir tryggere strømnett

En sterk, sikker og trygg strømforsyning er av høyeste prioritet, og det høye investeringsnivået vi har hatt de siste årene opprettholdes. Det er positivt at vi kan opprettholde investeringene samtidig som vi effektiviserer og kan holde prisene nede for kundene, sier Sunnset.

I 2018 har vi blant annet jobbet med to større prosjekter med omlegging fra luftledning til jordkabel, et i Åsbygda, og et på Vik. Til sammen ble det i 2018 investert 4,1 millioner kroner i disse omleggingene, og arbeidet fortsetter i 2019.

Nettselskapet leverer et resultat før skatt på 6 millioner, en oppgang på 2 millioner kroner fra 2017. Avbruddskostnadene ble noe høyere enn normalt, mye grunnet kraftig snøvær i begynnelsen av året som forårsaket uvanlig mye feil i noen områder. Nettselskapet står for rundt 5 % av resultatet i konsernet.

Vær som påvirker strømprisene

At våren og sommeren i Norge skulle by på så mye sol, varme og fravær av regn hadde ingen forutsett. Tørken skapte utfordringer for vannkraftproduksjonen, og var en faktor til at strømprisene økte i Norge. Heldigvis for vannkraften, ble høsten regnfylt, og magasinene kunne fylles opp til normale nivåer. Vi produserte 416 GWh, 10 % mindre i våre kraftverk enn 2017, men året ble uansett bedre enn vi beregnet da tørken var som verst. For kundene våre har strømprisene vært høyere enn på mange år, og vi må tilbake til 2010 for å finne tilsvarende høye markedspriser.

100 nye medarbeidere

Mot slutten av 2018 ble det besluttet at Laje Entreprenør AS skulle bli en del av Ringerikskraft. 66 % av selskapet ble kjøpt av Eidsiva, og entreprenørvirksomheten utvidet markedsområdet sitt rundt Oppland og Hedmark.

Vi skal aldri vokse bare for å vokse. Men når vi finner selskaper som passer oss og våre verdier, og som har samme ambisjoner, vil det være positivt for begge parter å samarbeide. Markedene vi jobber i er tøffe, men med gode partnere står vi sterkere rustet for fremtiden, sier Sunnset.

Konsernet vokser, og vi blir flere ansatte. Men fokuset på at hver enkelt ansatt skal ha det bra på jobb er fortsatt første prioritet. Sykefraværet endte på bransjenivå, rett over 4 %. Samtidig har vi jevnlige trivselslogger som viser at våre ansatte trives godt på jobben.

 Fremover blir det også spennende å følge utviklingen av markedsvirksomhetene våre som også har vokst i løpet av året. Hurum Kraft gikk i mars 2018 inn som deleier i Smartliv, og Kraftriket fikk en ny deleier da Midtkraft Strøm ble en del av strømselskapet i desember, sier Sunnset.

Tidenes beste årsresultat

Vi er svært fornøyd med et resultat på 128 millioner før skatt. Det er det høyeste resultatet levert av Ringerikskraft til nå. 250 millioner kroner går tilbake til samfunnet i utbytte, skatter og avgifter. Resultat etter skatt er 81 millioner kroner. Vi investerte for 91 millioner kroner, hvorav 36,5 millioner kommer fra kundefinansierte anlegg. Styret er fornøyd med resultatet, og mener det viser at Ringerikskraft er robust og godt rigget til å møte fremtiden. Styret har foreslått et utbytte på 35 millioner kroner, som er 7 millioner mer enn i 2017. Ringerikskraft er der vi er nå fordi vi har hatt eiere som gitt oss muligheten til å satse og videreutvikle oss uten å kreve mer enn nødvendig i utbytte. Med tidenes resultat er det derfor naturlig å øke utbyttet.

Kontaktpersoner:

Ole Sunnset, administrerende direktør, 909 11 286
Per Roskifte, styreleder, 415 16 500 

Nøkkeltall 2018:

  • Omsetning: 1210 mnok (855 mnok 2017)
  • Resultat: 128 mnok (87 mnok 2017)
  • Utbytte: 35 mnok (28 mnok 2017)
  • Investeringer: 91 mnok (67 mnok 2017)
  • Vannkraft: 416 GWh (460 GWh 2017)
  • Ansatte: 294, hvorav 21 lærlinger (271 ansatte, hvorav 22 lærlinger 2017)
  • Sykefravær: 4,1 % (3,1 % 2017)