Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Bærekraftig varmesatsing når Ringerikskraft Nærvarme blir Nære

Bærekraftig varmesatsing når Ringerikskraft Nærvarme blir Nære

Siden 2007 har Ringerikskraft Nærvarme levert varme gjennom ulike prosjekter. Nå skifter vi navn til Nære. Nytt navn, men med samme erfaring og engasjement for gode varmeløsninger.

Gjennom å utnytte energien som naturlig lagres helt nær byggene som skal varmes opp, kan vi lage ekte kortreist varme. Det er ingen hemmelighet at samfunnet bruker og har behov for mer og mer strøm, der vi innen kort tid kan stå i en situasjon hvor etterspørselen er større enn produksjonen av strøm.

Strøm er fantastisk og kan brukes til absolutt alt som trenger energi, men i Nære har vi et mål om å kunne avlaste strømnettet litt gjennom å bruke naturlig energi til oppvarming, varmtvann og til og med kjøling. Vi er helt sikre på at berg- og sjøvarme er noe vi kommer til å se mer av i Norge. Det er bærekraftige varmekilder som sammen med moderne varmesentraler og varmepumpeteknologi gir god bokomfort med null lokale utslipp og mindre belastning på strømnettet, forteller Live Dokka, daglig leder i Nære.

Som et ledd i Ringerikskrafts økte satsing på varme var det naturlig at varmeselskapet fikk et navn som ikke knyttes like tett til morselskapet.

Varme skal være en del av vår kjernevirksomhet sammen med strømnett og vannkraft. Behovet for fornybare energikilder og alternativer til elektrisitet som oppvarmingskilde vil øke i årene som kommer, og nå markerer vi vår økte satsing i Sørøst-Norge med lansering av Nære. Nære skal fortsatt være tett integrert med Ringerikskraft, og ha hovedkontor på Hønefoss, sier Alf Inge Berget, administrerende direktør i Ringerikskraft.

Ringerikskraft er fortsatt eneste eier til Nære, og med et solid energikonsern i ryggen skal selskapet satse videre og bidra til det grønne skiftet gjennom å tilby fornybar varme til både nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg i Norge.

I snart 20 år har vi levert varme fra våre varmesentraler, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen med våre kunder og beboere som får varme fra Nære i årene som kommer.

Nære logo

Vi henter energi nær deg
Vi er nær deg
Vi er Nære

Kontakt

Cathrine Olsen

Cathrine Olsen

Konsernleder kommunikasjon

971 12 488

Send e-post
Jenny Hols

Jenny Hols

Kommunikasjonsrådgiver

472 81 545

Send e-post