Ny direktør for Ringerikskraft Enteprenør

Arne Johan Grimsbo er nyansatt leder for Ringerikrikskraft Entreprenør og fra 1. januar tok han over ansvaret for å lede entreprenørvirksomheten i konsernet videre.

— Det siste året har kone og barn holdt til på Hosle i Bærum, og jeg har bodd på Svalbard og ledet Longyear Energiverk. Nå hadde jeg et ønske om å komme nærmere familien igjen, og så dukket denne stillingsutlysningen opp. Jeg kunne sjekke av på alle punktene i utlysningen og ble veldig motivert for å søke meg til et selskap som har hatt en betydelig vekst de siste årene, og som er i en bransje i stor utvikling, sier nytilsatt direktør Arne Johan Grimsbo.

— Etter flere år med stor vekst i både oppdrag, ansatte og lokasjoner er vi glade for at Arne Johan takket ja til å lede entreprenørvirksomhetene inn i en spennende tid som vi tror vil bli drevet av elektrifisering av samfunnet og endrings- og digitaliseringsprosesser, sier konsernsjef Ole Sunnset i Ringerikskraft.

— Jeg har mye erfaring fra endringsprosesser og trives best i virksomheter som søker utvikling. Når jeg ser tilbake på erfaringen min så er et tydelig kjennetegn at jeg har ønsket å ta del i organisasjoner som leverer viktige samfunnstjenester. Entreprenørselskapet i Ringerikskraft er ute og bygger den samfunnskritiske infrastrukturen som leverer strøm og andre energitjenester hjem til folk og næring. Ringerikskraft har også et entreprenørselskap som jobber aktivt for utvikling av stadig bedre leveranser til kundene. Jeg tror denne holdningen til å fornye og forbedre seg er mye av årsaken til veksten de siste årene, sier Grimsbo.

Den nyansatte direktøren er utdannet fra Handelshøyskolen, har en MBA fra BI, har gått Krigsskolen og har lagt mange år bak seg som yrkesoffiser. Allerede i forsvaret jobbet han med utviklings- og endringsprosjekter, og det har karrieren vært preget av siden også. Nå sist som leder av Longyear Energiverk der han var hentet inn til å rigge organisasjonen for fremtiden, gjøre den endringsorientert og sette i gang utviklingsprosjekter for å finne fornybare løsninger til å ta over når kullkraftverket på sikt skal fases ut.

— Vi gleder oss til å jobbe sammen med Arne Johan, og er glade for å ha funnet en kandidat som passer godt til verdisettet vårt og som har god erfaring med å strukturere, sette retning og bygge systemer etter en tid som har vært preget av stor vekst, sier Sunnset.