Et år med omstilling og nysatsinger

Energibransjen er i omstilling og rask endring. I Ringerikskraft-konsernet har alle virksomhetsområder jobbet aktivt for å tilpasse seg fremtidens krav til utvikling, teknologi og forventninger og krav fra sluttkunder og myndigheter. 2019 har vært et år for omstilling og nysatsinger.

Organisasjon i vekst og endring

Det innlandsbaserte entreprenørselskapet Laje Nettservice ble en del av Ringerikskraft i begynnelsen av 2019. Vi fikk 100 nye kollegaer og har brukt tid på integrasjonsprosessen. Med Laje har vi økt markedsområdene for entreprenørvirksomheten og er representert Østlandet. Markedsselskapet Kraftriket vokste til 38 000 kunder med Midtkraft med på laget i 2019, og nå i begynnelsen av 2020 har de vokst ytterligere til 50 000 kunder da markedsvirksomheten til Nord Østerdal Kraftlag også ble en del av Kraftriket.

- Vi ser også økt etterspørsel i markedet for nærvarmeanlegg. Lokalt er to nye jordvarmeanlegg under utbygging og vi har signert et større prosjekt i Langesund. Dette er vårt første prosjekt utenfor Ringeriksregionen, sier konsernsjef Ole Sunnset.

Prosjektorganisasjonen SMARTservice som hadde svært høy aktivitet i 2018 brukte 2019 til å ferdigstille prosjekter og organisasjonen har vært i omstillingsprosess.

- Helt på slutten av 2019 ble det inngått en avtale med Nore og Uvdal kommune om fusjon mellom Nore Energi og Ringerikskraft. I begynnelsen av 2020 er fusjonen er vedtatt av alle eiere, og Nore og Uvdal kommune går inn i Ringerikskraft med en eierprosent på 4,85 %, forteller Sunnset. Fusjonen betyr at Ringerikskraft styrkes både organisatorisk og økonomisk, noe som øker muligheten for at Ringerikskraft kan videreutvikles som et frittstående energikonsern på Ringerike.

Det høyeste strømforbruket noen gang

- I 2019 målte vi det høyeste strømforbruket noen gang i Ringerike og Hole. 725 GWh ble levert ut til kundene. Rekorden skyldes i hovedsak 163 GWh til regionens datasenter, men det generelle forbruket i regionen er også stigende. Nettleien holdt seg stabil hele året, og datasentervirksomheten er en av årsakene til at vi kan ha en av Buskeruds laveste nettleier, sier Sunnset.

Det ble investert 61,7 millioner kroner i strømnettet i 2019. Det er høy aktivitet i nettvirksomheten som også er inne i planprosessen for vei og bane både mellom Hønefoss og Sandvika og Eggemoen - Olum. Strømleveransen hadde en oppetid på 99,99 % og kostnadene for ikke levert strøm ble 4,7 millioner kroner mot 7,6 millioner kroner i 2018. Andre halvår var det flere feilsituasjoner som gav ustabil strømforsyning til deler av Ådalen. Det ble iverksatt mange tiltak og intensiv feilsøking. Etter nyttår er har det ikke vært flere stanser knyttet til denne feilen.

360 millioner tilbake til lokalsamfunnet

Ringerikskrafts virksomhet bidrar til en lokal verdiskapning på 360 millioner kroner i de områdene vi er tilstede. For Ringerikssamfunnet betyr Ringerikskraft en total verdiskapning på 250 millioner kroner. 

Miljøfyrtårn

Konsernet jobber målrettet med miljøtiltak, og i løpet av 2019 ble alle entreprenørselskapene sertifisert som Miljøfyrtårn.

- Som Miljøfyrtårn har vi gode verktøy for systematisk miljøarbeid og rapportering, vi har gode erfaringer og engasjerte og motiverte medarbeidere som tar bevisste og gode valg i hverdagen. Nå gleder vi oss til tilsvarende sertifisering i resten av konsernet, sier Sunnset.

Milliardomsetning

Konsernet leverer et resultat på 54 millioner før skatt. Konsernet omsetter for 1,2 milliarder kroner og har investert 102,6 millioner kroner i konsernet, hvorav 22,8 millioner kroner av nettinvesteringene er anleggsbidrag fra kunder. Resultatet er preget av avslutning av AMS-prosjektene i SMARTservice, AMS-satsing i Sverige, utvikling av nye satsingsområder, prinsippendringer i kraftportefølje, lave nettrammer og avskrivninger i Smartliv.

- Bak konserntallene går basisdriften godt og vi ser at utviklingskostnader i 2019 allerede begynner å bære frukter. Nå er vi inne i en tid der vi i likhet med de fleste andre er preget av situasjonen rundt koronaviruset. Vår jobb er å opprettholde så normal drift som mulig og sikre en trygg strømforsyning, men krisen vil også prege vår drift og økonomi fremover, sier Sunnset.

Styret har foreslått et utbytte på 31,5 millioner kroner til eierne. Utbyttet fastsettes på bakgrunn av resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling.

Kontaktpersoner:

Ole Sunnset, administrerende direktør, 909 11 286
Per Roskifte, styreleder, 415 16 500 

Nøkkeltall 2019:

  • Omsetning: 1200 mnok (1210 mnok 2018)
  • Resultat: 54 mnok (128 mnok 2018)
  • Utbytte: 31,5 mnok (35 mnok 2018)
  • Investeringer: 103 mnok (91 mnok 2018)
  • Vannkraft: 447 GWh (416 GWh 2018)
  • Ansatte: 375, hvorav 32 lærlinger (294 ansatte, hvorav 21 lærlinger 2018)
  • Sykefravær: 3,4 % (4,1 % 2018)