Generalforsamling i Ringerikskraft

Generalforsamlingen i Ringerikskraft ble holdt på Sundvolden hotell den 18. mai med representanter fra alle eierne til stede. Ringerikskraft er eid av Ringerike kommune (69,46 %), Hole kommune (11,42 %), Nore og Uvdal kommune (4,85 %) og KLP (14,27 %).

2020 ble et spesielt år på mange måter. I det store bildet så ble hele verden rammet av koronapandemien, og verden ble snudd på hodet. Samtidig fikk Ringerikskraft en ny eier i Nore og Uvdal kommune og skulle for første gang levere strøm utenfor Ringerike og Hole, forteller styreleder Per Roskifte.

Det viktigste for oss var å opprettholde normal drift så langt det lot seg gjøre. Vi har lagt vekt på tilpasninger og godt smittevern for de ansatte, samt å tilpasse oss for å opprettholde gode tjenester for kundene våre. Gode rutiner for smittevern var ekstra viktig for oss i samfunnskritisk virksomhet for å kunne opprettholde god beredskap og leveringssikkerhet, sier konsernsjef Ole Sunnset.

Utbytte og fremtidsbilde

På generalforsamlingen presenterte vi resultatet av aktivitetene våre for 2020, status i dag og hvordan fremtidsbildet for bransjen vår ser ut. Bransjen forandres raskt, og Ringerikskraft-konsernet er ikke det samme i dag som for 10 år siden. Vi har valgt en desentralisert modell som sikrer arbeidsplasser og tilstedeværelse i de lokalmiljøene vi er i, forteller Sunnset.

Utbyttet til eierne er 31,5 millioner kroner. I tiden vi er inne i med koronakrisen er det å opprettholde inntekter til kommunene og fellesskapet et ekstra viktig bidrag til samfunnet. Det totale samfunnsregnskapet vårt viser godt over en halv milliard kroner tilbake til lokalsamfunnene vi er en del av.

Konsernmodellen vår med ulike virksomhetsområder gir oss flere bein å stå på og et mer robust selskap. Dette er et viktig tiltak for å kunne opprettholde målsettingen om stabile utbytter til eierne til tross for usikkerheten med svært varierende priser på den fornybare vannkraften og en bransje i rask forandring. Veksten vår de siste årene har vært et strategisk tiltak for å opprettholde et frittstående energikonsern med mange spennende og utfordrende arbeidsplasser, sier konsernsjefen.

Styresammensetning

Det er ingen endringer i styret i Ringerikskraft. I Ringerikskraft Nett tar Christine Mathisen over som styreleder etter Runar Krokvik som går ut av styret. Kjell Baug kommer inn som nytt styremedlem.

– Krokvik etterlater store sko å fylle etter en lang og god jobb som styreleder. Selskapet har en dyktig administrasjon, dyktige ansatte og fremtidsrettede eiere. Energibransjen er i stadig endring og kravene til nøytralitet, innovasjon, leveringssikkerhet og effektivisering for nettselskapene øker. Sammen med et godt kompetent styre håper jeg å kunne bidra positivt til selskapets videre utvikling. Jeg takker for tilliten og gleder meg til rollen, sier Christine Mathisen.