Generalforsamling i Ringerikskraft

Generalforsamlingen i Ringerikskraft ble holdt den 14. mai med representanter fra alle eierne tilstede. Etter fusjonen med Nore Energi er Ringerikskraft nå eid av Ringerike kommune (69,46 %), Hole kommune (11,42 %), Nore og Uvdal kommune (4,85 %) og KLP (14,27 %)

- I en spesiell tid er vi glade for å kunne møtes til en fysisk generalforsamling som er godt tilrettelagt på Sundvolden hotell. Dette er vår første generalforsamling med Nore og Uvdal kommune inne på eiersiden, og vi setter pris på å kunne møtes, sier styreleder Per Roskifte

Fra venstre: Konsernsjef Ole Sunnset, varaordfører i Nore og Uvdal kommune Nils Helge Tufto og styreleder Per Roskifte.

- I en utfordrende tid opprettholder Ringerikskraft normal drift og aktivitet så langt det lar seg gjøre, sier konsernsjef Ole Sunnset. Gode rutiner for smittevern er høyt prioritert for å ivareta ansatte og kunder, god beredskap og leveringssikkerhet på strøm, og for å bidra til dugnaden i samfunnet.

Utbytte og fremtidsbilde

- På generalforsamlingen presenterte vi resultatet av aktivitetene våre for 2019, status i dag og hvordan fremtidsbildet for bransjen vår ser ut. Ringerikskraft-konsernet er annerledes i dag enn for 10 år siden. I dag er vi nærmere 400 ansatte fordelt utover store deler av Østlandsområdet, og vi er rundt 100 ansatte lokalisert i Hønefoss. Entreprenørvirksomheten vår har flest ansatte med over 300 medarbeidere fordelt på de ulike lokasjonene, forteller Sunnset. Med den desentrale modellen vår er vi tilstede i lokalmiljøene nær kundene som har behov for tjenestene våre.

Utbyttet til eierne er 31,5 millioner kroner. I tiden vi er inne i nå med koronakrisen er det å opprettholde inntekter til kommunene og fellesskapet et ekstra viktig bidrag til samfunnet. Det totale samfunnsregnskapet vårt viser en halv milliard kroner tilbake til lokalsamfunnene vi er en del av.

- Konsernmodellen vår med ulike virksomhetsområder gir oss flere bein å stå på og et mer robust selskap. Dette er et viktig tiltak for å kunne opprettholde målsettingen om stabile utbytter til eierne til tross for usikkerheten med svært varierende priser på den fornybare vannkraften. Vi ser også at bransjen er i betydelig endring og at det går mot færre og større selskap, og mange fusjoner. Veksten vår de siste årene har vært et strategiske tiltak for å opprettholde et frittstående energikonsern med mange spennende og utfordrende arbeidsplasser, sier konsernsjefen.

Styresammensetning

Styreleder Per Roskifte ble gjenvalgt for en ny periode av valgkomiteen. Det samme ble styremedlemmene Ellen Langeggen og Per Christian Gomnæs. Sjur Tandberg er gjenvalgt som varamedlem og Eli Hovd Prestgården er valgt inn som nytt varamedlem i Ringerikskraft. Tidligere styreleder i Nore Energi, Ingunn Aasen, er valgt inn som styremedlem i Ringerikskraft Nett. Øvrige styremedlemmer i Nett ble gjenvalgt, slik at styret består av Runar Krokvik, styreleder, Per Christian Gomnæs, Christine Mathisen, Cecilie Laeskogen og Sjur Tandberg.