Historisk lave kraftpriser første halvår

Begynnelsen på 2020 har vært en annerledes og utfordrende tid for de fleste. Pandemien har preget alles hverdag, og for oss har flere prosjekter gått tregere enn planlagt. For kraftbransjen har kraftprisene i tillegg vært på et historisk lavt nivå grunnet et varmt og vått første halvår, og det er med på å prege resultatet. Som samfunnskritisk virksomhet har vi hatt høy oppmerksomhet på smitteverntiltak i hele konsernet. Vi er glade for og stolte av hva de ansatte har levert og at vi har klart å opprettholde høy aktivitet og så normal drift som mulig.

- Den fornybare vannkraften i Norge nådde et historisk lavt nivå første halvår 2020. I slutten av juni hadde vi priser ned mot 1 øre/kWh. Denne prisen er lavere enn hva det koster oss å produsere vannkraft, sier konsernsjef Ole Sunnset. For å håndtere svingninger i strømprisen har vi en sikringsstrategi på både produsert kraft og valuta. Denne strategien gjør at vi har oppnådd en snittpris i første halvår på 21 øre/kWh, men det er klart at vi er preget av de lave prisene, fortsetter Sunnset.

Markedspris første halvår har vært på 9 øre/kWh mot 41 øre/kWh første halvår 2019. Lav markedspris har gitt lavere strømkostnader for sluttkundene 1. halvår. Bortsett fra en endring i den statlige forbruksavgiften fra 15,83 øre/kWh til 16,13 øre/kWh har nettleien vært uendret i 2020, og Ringerikskraft har fortsatt en av landets laveste nettleier. 

Planlagt revisjon av løpehjulet i kraftstasjonen i Hønefossen ble fremskyndet noe grunnet den lave strømprisen, og vedlikeholdsarbeidet vil holde kraftstasjonen stengt frem til oktober. Dette er årsaken til at det har vært mye vann i fossen gjennom sommeren. Turbiner har lang levetid og denne revisjonen gjennomføres for første gang siden kraftstasjonen var ny i 1978. Totalt har kraftstasjonene våre samlet produsert 255 GWh som er 3 % mer enn samme tid i fjor. Økningen skyldes mild vinter med mye nedbør og fulle magasiner.

Vokser utenfor regionen

Entreprenørvirksomheten er i en omstillingsfase med en kombinasjon av avslutning av prosjekter og nysatsinger. Dette påvirker konsernresultatet. Nysatsingen Kople tar stadig større posisjon i markedet for elbillading som favner alle typer anlegg både langs landevei, til næringsbygg og private. Koples ladenettverk er i stor vekst og de har vunnet rammeavtaler for ladeinfrastruktur i Bærum og Gran kommuner, samt flere ladeløsninger til borettslag og næring flere steder i landet. I Sverige satser SMARTservice Nordic på målerbytter og har hittil vunnet 4 kontrakter på totalt 85 000 målere.

Ringerikskraft Nærvarme har tatt steget ut av regionen for første gang, og er nå godt i gang med å etablere et større varmepumpeanlegg til ny leilighetsbebyggelse på Smietangen i Langesund. Første halvår ble også et nytt varmepumpeanlegg til Øvre Hauga borettslag i Hønefoss satt i drift.

Ringerikskraft har tatt en aktiv rolle for å markedsføre regionen som Norges beste lokasjon for kraftkrevende industri. I juni signerte vi avtale med Statkraft som partner inn i prosjektet, og Ringerike er nå en del av Statkrafts nasjonale datasentersatsing.

Nettvirksomheten forsterker strømnett i Åsbygda

Fornyelse av det gamle hovednettet gjennom Åsbygda er det største enkeltprosjektet til nettvirksomheten i 2020.  Dette er en del av totalfornyelse av hovednettet mellom Jevnaker grense og Haugsbygd som har pågått over flere år. Den siste delen til 7,5 mnok blir ferdig i høst. Totalt har Åsbygdaprosjektet kostet ca. 28 millioner kroner. Ut over dette har vi høy aktivitet med vedlikehold og utskifting av nett en rekke steder rundt om i Hole, Ringerike og nå også i Nore. Vi regner med å bruke ca. 38 mnok i 2020 for å opprettholde og styrke leveringskvaliteten.

Vekst og utvikling

- Teknologiutviklingen de siste årene gir store muligheter for smartere og mer effektiv drift av strømnettet. FoU-prosjektet Effektpilot tester nå ut hvordan batterier, automatisk regulering av trafostasjoner og varmtvannsberedere med styring kan bruke strømmen på en mer effektiv måte og redusere investeringsbehovet, sier Sunnset. Vi har også prosjektet for bruk av droner i strømnettet som gir oss nye og gode løsninger for å befare linjer og komponenter for mer effektiv feilretting.

Fusjonsavtale med Nore Energi ble signert i februar, og Ringerikskraft har fått Nore og Uvdal kommune inn på eiersiden med 4,85 % og 2.000 nye nettkunder i Nore. Markedsselskapet Kraftriket er i stadig vekst og før sommeren ble også Nord Østerdal Kraftlag, Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore med i den nasjonale satsingen med lokal tilhørighet.

Konsernet hadde en omsetning på 493 millioner første halvår og resultat før skatt på 0 mnok (4 mnok etter skatt). Mye av resultatbidraget i virksomheten kommer normalt andre halvår og det er også positive utsikter og god ordrereserve resten av året. Vi har investert 59 millioner kroner totalt inkludert investeringer på 14 millioner i kundefinansierte anlegg.

Kontaktpersoner:

Ole Sunnset, administrerende direktør, 909 11 286
Per E. Roskifte, styreleder Ringerikskraft AS, 415 16 500

Nøkkeltall 1. halvår 2020:

  • Omsetning: 493 mnok (515 mnok 1. halvår 2019)
  • Resultat etter skatt: 4 mnok (16 mnok 1. halvår 2019)
  • Investeringer: 59 mnok (49 mnok 1. halvår 2019)
  • Vannkraft: 255 GWh (236 GWh 1. halvår 2019)
  • Ansatte: 386, hvorav 30 lærlinger (370 ansatte, hvorav 22 lærlinger 1. halvår 2019)
  • Sykefravær: 4,3 % (3,0 % 2019)