Smarte varmtvannsberedere fikk innovasjonspris

Ringerikskraft Nett og deres Effektpilot-prosjekt kom på pallen i Smartgridsenterets Innovasjonspris.

Under Smartgridkonferansen 15.-16. september ble kåringen av Smartgridsenterets Innovasjonspris holdt. Innovasjonsprisen er en årlig tildelning som skal gi ekstra oppmerksomhet til prosjekter, programmer og tilknyttede aktivtiter innen kategorien smarte nett.

Teamet for årets konkurranse var:

«Foregangsprosjekter i Norge som bidrar til økt elektrifisering og et digital kraftsystem enten gjennom å tilføre fleksibilitet (forbruk, produksjon, lagring og nye markedsmodeller), energieffektivisering og sektorkobling på en kostnadseffektiv måte som tar hensyn til både sluttbruker og samfunnet.»

Effektpilot har som mål å se på om ny teknologi kan endre måten dagens nettselskap jobber, og  å sikre smarte investeringer til det beste for både kundene og samfunnet. Som et første steg har 20 kunder på Storløkka i Hønefoss fått byttet ut sin varmtvannsbereder med en smartere versjon med styring. Målet er å kunne unngå de høyeste effekttoppene gjennom å fordele oppvarmingen mer jevnt over dagen. Allerede ser vi effekter av prosjektet gjennom at den klassiske effekttoppen på morgenen er flyttet til lenger ut på dagen. Prosjektet ga en tredjeplass i årets Innovasjonspris.

Det er gøy at et lite nettselskap som Ringerikskraft Nett blir trukket frem i ulike fora i bransjen fordi vi tester ny teknologi, forteller Morten Sjaamo som er prosjektleder for Smartnett.

For ny teknologi og smartere måter å jobbe mot det grønne skiftet er det ingen tvil om at det er behov for. Smartgridsenteret har påpekt flere ganger at utviklingen går for sent og etterlyser at flere nettselskap engasjerer seg. Da er det ekstra hyggelig at Ringerikskraft Nett blir trukket frem.

Med Effektpilot holder vi litt trykk på å teste nye produkter og løsninger. Vi setter sammen ulike systemer og ser hvordan det kan være med på å påvirke hvordan nettselskapene utvikler seg fremover, sier Sjaamo.

Faktaboks Effektpilot:

Effektpilot har som mål å se på om ny teknologi kan endre måten dagens nettselskap jobber på og sikre smarte investeringer til det beste for både kundene og samfunnet. Prosjektet startet etter at de gamle strømmålerne var byttet ut med nye, smarte målere. Plutselig satt vi på mer data enn tidligere, og følte at denne dataen kunne være nyttig for å gjøre oss mer effektive og ta smarte investeringsvalg. Samtidig forbruker vi stadig mer strøm, og bruker mer strømkrevende utstyr i hjemmene våre. Undersøkelser viser at det vil være behov for svært store investeringer i strømnettet hvis vi ikke finner smartere måter å bruke strømmen på. Og det er akkurat det som Effektpilot skal se på.

Faktaboks Innovasjonsprisen:

Årlig konkurranse som skal gi økt oppmerksomhet til aktivitet innen smarte nett, og på den måten øke spredning av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

Vinneren blir kåret av et ekspertpanel, og som utgangspunkt fokuserer de hvert år på et eller flere smartnett-temaer.

Årets vinner var Statnett med prosjektene iFleks og eFleks, og andreplassen gikk til Ren-Røros prosjektet Gullmøkka.

Les mer om Smartgridsenterets Innovasjonspris.