Laje og Nettservice samles under felles navn

Nettservice og LAJE er entreprenører innen elektroteknisk infrastruktur med hovedmarkedsområde på Østlandet og Innlandet. De er søsterselskaper eid av Ringerikskraft Entreprenør AS. Fra 16. august går selskapene sammen om Laje som felles navn.

- Vi er fortsatt den samme stødige entreprenøren med de samme folka på jobb, og nå ser vi frem til et tettere samarbeid og en felles retning for alle LAJE-selskapene, sier Are Koppang, direktør for Ringerikskraft Entreprenør AS som i dag bytter navn til LAJE AS.

LAJE AS vil være morselskapet til entreprenørkonsernet som vil bestå av døtrene LAJE Innlandet AS, LAJE Hadeland AS og LAJE Buskerud AS. For kundene våre vil varemerket LAJE være det de forholder seg til i kontakten med oss på alle områder.

- Entreprenøren Laje styrkes med flere ressurser, større fagmiljø og et bredere geografisk markedsområde. Som et felles LAJE vil vi levere enda bedre tjenester til kundene våre, forteller Koppang.

LAJE AS består av 300 ansatte fordelt på avdelingskontorer på Østlandet og Innlandet. Entreprenøren har fagområdene Energi, Samferdsel og Telekom. Morselskapet LAJE AS er per i dag eid 100 % av Ringerikskraft AS. Det planlegges for at 9,9 % av LAJE AS skal være forbeholdt ansatteierskap organisert i eget holdingsselskap.