Ringerikskraft Nett setter ned nettleien for alle kunder i Nore

Fra nyttår vil nettkundene i Nore få en kraftig reduksjon i nettleien som følge av fusjonen med Ringerikskraft. Når satsene samkjøres, vil det i gjennomsnitt bli en reduksjon på nærmere 40 % for boligkunder og næringskunder. For hyttekunder vil nettleien i snitt bli halvert.

- Vi er glade for å kunne gi kundene i Nore et nivå på nettleien som er mye lavere enn tidligere. I henhold til fusjonsavtalen som ble inngått med Nore Energi skal nettleien samkjøres fra 2021, sier nettsjef Jan-Erik Brattbakk.

I Norge er det kundenes innbetaling gjennom nettleien som sikrer at vi kan drifte, vedlikeholde og investere i strømnettet. Flere kunder som deler på regningen, kortere avstand mellom kundene og utvikling som gir effektiv drift av selskapet er med på å holde nivået på nettleien nede.

- Vår viktigste oppgave er å levere et trygt og sikkert strømnett til en fornuftig pris. Nettleien består av et årlig fastbeløp og et energiledd som varierer ut fra hvor mye strøm du bruker. Dette går til drift, vedlikehold og investeringer av Ringerikskraft Netts strømnett, og til nettleie til overliggende regionalnett og sentralnett. I tillegg betaler du forbruksavgift til staten og 1,25 øre/kWh til Energifondet Enova, forklarer Brattbakk. Det betyr at nettleien er dynamisk, de ulike satsene settes av flere enn oss, og nivået vil kunne variere fra år til år. Det kan også skje prisendringer i løpet av året, men vi varsler alltid i forkant av en prisjustering.

Ny modell for nettleie er til behandling

Det er foreslått ny prismodell for nettleie i Norge fra 1.7.2021. Denne modellen skal bidra til at kostnadene for utbygging av strømnett skal holdes nede og at kostnadene i strømnettet blir mer riktig fordelt mellom kundene. Prosessen er statlig styrt, og nettselskapene venter på endelig beslutning.

Nettselskapene skal fortsatt hente inn den samme rammen for nettleie, men fordelingen vil kunne være noe annerledes mellom kundene. Om man ønsker å spare strøm eller jevne ut strømbruken gjennom døgnet, vil man med ny modell kunne spare mer penger. Analysene fra NVE viser at de fleste kunder vil oppleve små endringer i regningen som følge av den nye modellen.

- Vi følger nøye med på utviklingen i saken og forbereder oss så godt som mulig på endringene som vi ser vil komme. Det er viktig at modellen for nettleie tar hensyn til at strømforbruket i samfunnet endrer seg, og at vi finner løsninger som kan redusere behovet for store investeringer og økt nettleie. Samtidig er det viktig for oss at modellen skal være enkel for kundene å forholde seg til. Det håper vi er ivaretatt når vi får endelig forslag fra reguleringsmyndighetene, avslutter Brattbakk.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, ta kontakt med Daglig leder i Ringerikskraft Nett:
Jan-Erik Brattbakk, mobil 970 96 206