Økt elavgift for datasenter

I budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene fjernes avgiftslettelsen for datasenter som utvinner kryptovaluta. Det betyr at det vil bli mindre attraktivt med denne typen industri i Norge.

Som leverandør av strøm og entreprenørtjenester til datasentre på Ringerike, kan Ringerikskraft risikere å miste noen kunder og arbeidsplasser om datasenterkundene velger å legge ned virksomheten som følge av endrede rammebetingelser.

For Ringerikskraft-konsernet vil ikke endringen ha veldig store konsekvenser, og vi forholder oss til de føringene som legges av regjeringen. Det er datasenterkundene som sitter på den største risikoen, men regionen og innbyggerne vil også kunne bli påvirket. Konkurransedyktig nettleie er også et godt virkemiddel for å tiltrekke seg all kraftkrevende industri til regionen.

Tidligere i år kunne Ringerikskraft Nett senke nettleien grunnet de lokale datasentrene med høyt strømforbruk. Dersom noen lokale datasentre velger å flytte eller legge ned virksomheten sin grunnet økt elavgift vil dette kunne påvirke nettleien i Ringerike og Hole. Det er allikevel for tidlig å si noe om de konkrete konsekvensene.

I tillegg til mulige konsekvenser for nettleien, så vil arbeidsplasser i tilknytning til datasenter bli borte og regionen vil miste verdiskapningen som industrien har bidratt med, som for eksempel økt aktivitet hos flere lokale underleverandører. Ustabile rammebetingelser er uheldig for både lokale aktører og de internasjonale kundene med tanke på langsiktige planer og etableringer. Oslo Data Center Location, som er en del av Ringerikskraft, vil fortsette markedsføringen av Ringeriksregionen som et attraktivt sted å etablere datasenter og annen kraftkrevende industri.