SMARTservice satser stort i Sverige

Anders Ericsson, tidligere konsernsjef i det svenske energikonsernet Jämtkraft, går inn som operativ styreleder i SMARTservice Nordic Contractors AB, et datterselskap i Ringerikskraft Entreprenør.

Myndighetene i Sverige besluttet i sommer nye funksjonskrav til strømmålere i Sverige, og dermed oppstår et stort marked for utrullingsprosjekt, tilsvarende det som nå pågår i Norge fram til årsskiftet. Alle 5,4 mill. strømmålere i Sverige må oppfylle de nye kravene innen 1. januar 2025. Det er andre gang alle målere byttes i Sverige. Forrige runde var for omtrent 10 år siden.

SMARTservice Nordic Contractors AB er et nystartet selskap, som tilsvarende sitt søsterselskap SMARTservice Norge AS, er en virksomhet som har spesialisert seg på å montere smarte målere.

SMARTservice er en prosjektrettet virksomhet, spesialisert på utrulling av smarte målere. Selskapet ble opprettet i 2015 som en del av Ringerikskraft sin satsing på installasjon av smarte målere i storskala utrulling. Ved årsskiftet 2015/2016 hadde SSN sju ansatte, og i begynnelsen av 2018 over 100 ansatte. I dag har SMARTservice 25 % av markedet i Norge og jobber stadig med utrullingsprosjekter ulike steder i Norge, med målere fra Kamstrup, Aidon og NURI/Kaifa. Nylig passerte selskapet en halv million monterte målere i Norge. SMARTservice har hovedkontor på Hønefoss.

— SMARTservice tilbyr løsninger som er godt tilpasset svenske nettselskap. Eieren har ambisjoner om å lykkes minst like godt i Sverige som i Norge. På bakgrunn av dette har jeg sterk tro på selskapet og kommer til å støtte i markedsarbeidet, samtidig som jeg er stolt over å ha fått oppdraget som styreleder, sier Anders Ericsson.

Anders Ericsson er bosatt i Örebro og kommer til å bidra i markedsføring av den nye aktøren i det svenske markedet.

—Det kontaktnettet og den erfaringen Anders besitter kommer til å bety mye for oss i arbeidet med å ta en signifikant posisjon i Sverige. Vi gleder oss til å jobbe sammen med Anders, sier Nan Rogstad, som er daglig leder i det svenske selskapet.

SMARTservice er fortsatt en relativt ukjent aktør på det svenske markedet. Men med den tidligere konsernsjefen på laget, satser selskapet på å stille sterkt i kommende anbudsprosesser. Steffen Fagerås, nåværende styreleder, mener Anders Ericsson vil ha mye å si for selskapet:

—Jeg er veldig glad for at vi får inn en person med omfattende erfaring fra bransjen og det svenske markedet. Han kommer til å tilføre mye nyttig kunnskap til styrets arbeid og være en verdifull samarbeidspartner for vår daglige leder, sier Fagerås.                       


Styreleder Anders Ericsson

Daglig leder Nan Rogstad 

Direktør Steffen Fagerås

 

Kontaktpersoner:

Nan Rogstad
Daglig leder, SMARTservice Nordic Contractors AB
+47 917 70 730
nan@smartservicenordic.se 

Steffen Fagerås,
Direktør, Ringerikskraft Entreprenør AS
+47 905 19 270
steffen@smartservicenordic.se

www.smartservice.no/se