Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Statkraft satser på datasenter sammen med Ringerikskraft

Gjennom Oslo Datacenter Location har Ringerikskraft jobbet aktivt med å markedsføre og tilrettelegge for etablering av ny industri i regionen.


På venstre side av bordet fra venstre: Dag Ivar Brekke - Site developer i Statkraft, Bjørn Holsen - SVP Business develompent Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal - Konserndirektør for Vind- og solkraft Europa, Atle Haga - Programdirektør Datasenter Statkraft, Anne Bang Lyngdal - grunneier.
På høyre side av bordet fra venstre: Pelle Gangeskar - markedssjef datasenter og kraftkrevende industri Ringerikskraft, Olav Aasen - grunneier, Ole Sunnset - Konsernsjef Ringerikskraft, Kjell Baug - viseadministrerende direktør Ringerikskraft.

Samlet for å signere avtale

- Grunneiere og Ringerike kommune har sammen med Ringerikskraft jobbet for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og verdiskapning i Ringerike. Aktører innen kraftkrevende industri, som blant annet store datasenter, søker stadig nye områder å etablere seg på i Europa, og Ringerike er et spesielt godt egnet sted, sier ansvarlig for satsingen i Ringerikskraft, Pelle Gangeskar.

Tirsdag 23. juni ble en samarbeidsavtale mellom Ringerikskraft og Statkraft signert. Avtalen skal forsterke satsingen på Ringerike ytterligere.

- Både Oslo Datacenter Location og Statkraft har jobbet aktivt både nasjonalt og internasjonalt for å markedsføre gode områder for etablering av industri i Norge. Vi ser synergier i å samarbeide om dette arbeidet, og er svært fornøyd med at vi med denne avtalen skal jobbe sammen om å presentere industriområdene på Ringerike. På Follummoen er det store arealer regulert for industri, med god kapasitet og stabil strømforsyning, sier Gangeskar.

- Statkraft har i 125 år arbeidet med å legge til rette for ny industri, sier ansvarlig for Statkraft sin satsing på datasenter, Atle Haga. Store data senter er en av verdens raskest voksende industrier, og vi har derfor hatt et spesielt fokus på denne industrien. Den pågående pandemien har medført økt etterspørsel etter digitale løsninger, og har med tydelighet vist nytteverdien av datasentre som hjørnestener i infrastrukturen til fremtidens digitale samfunn. Vi ser frem til å arbeide videre sammen med grunneierne og Ringerikskraft med å utvikle prosjektet på Hønefoss, og markedsføre dette internasjonalt overfor potensielle datasenter- og annen kraftkrevende industri, avslutter Haga.

Stort behov for å lagre data

Samfunnet blir i stadig økende grad teknologisk drevet og datamengden er i eksplosiv vekst. All data må lagres et sted, og det er derfor det er behov for store datasenter. På lik linje med annen industri er datasenter kraftkrevende og har svært store krav til oppetid. Statkrafts mål for satsingen er å ta den fornybare kraften vår i bruk til industri i Norge, og på Ringerike ser vi at vi har god tilgang på kraft og godt egnede områder til industriutvikling som vil bidra til vekst, arbeidsplasser og verdiskapning lokalt.

- Vi har flere gode, lokale kompetansemiljøer som er med på å løfte satsingen ytterligere. Blant annet et stort samarbeidsprosjekt med lokale næringsaktører som ser på hvordan man kan utnytte varme som genereres fra industrien til annet formål. Som eksempel utnytter den lokale vedprodusenten Varma overskuddsvarmen fra eksisterende datasenter til å tørke veden raskt, forteller Gangeskar.

Over hundre millioner i lokale ringvirkninger

Det er tett dialog med flere store aktører og vi ser frem til beslutningsløpene som skal tas nå fremover. Lykkes vi med store etableringer på Ringerike vil det bety arbeidsplasser og flere mulige oppdrag for underleverandører. Til nå har datasentervirksomhet hatt ringvirkninger på over hundre millioner for Ringerikssamfunnet, og vi har opparbeidet mye erfaring som er nyttig ved nye etableringer.

Kontaktperson: Pelle Gangeskar, markedssjef datasenter og kraftkrevende industri i Ringerikskraft, tlf. 911 13 636