Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ringerikskraft Nett blir Føie

Mot slutten av 2021 bytter Ringerikskraft Nett navn til Føie. Årsaken til navneendringen er et nytt myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

I Norge finnes det mange nettselskap og energiselskap som har samme eier, navn og logo. For kundene kan det være forvirrende å forstå forskjellen mellom et nettselskap som er monopolvirksomhet og den øvrige konkurranseutsatte virksomheten når det er stor likhet i navn. 

For å forsøke å fjerne denne forvirringen har Reguleringsmyndigheten for energimarkedet (RME) bestemt at det ikke lenger kan være samme navn og visuelt uttrykk. Det er ikke bare Ringerikskraft Nett som bytter navn nå, denne endringen gjelder for hele Norge og er gjeldende fra 1.1.2022. 

For deg som kunde vil ikke navnebyttet ha noen praktisk betydning annet enn at du må forholde deg til et nytt navn. Du får informasjon om strømstans fra Føie, bestiller tilknytning av strøm fra Føie, betaler nettleie til Føie og får utført el-kontroll av Føie. Formelt byttes ikke navnet før mot slutten av året, men vi informerer deg nå slik at du skal være kjent med hva Føie er den dagen Ringerikskraft Nett ikke lenger er. 

Føie kommer fra «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet. Føie gir et godt bilde på strømnettet som er tett sammenvevd på kryss og tvers, og føyer oss alle sammen i en elektrisk hverdag. Vi har valgt å lage egennavnet Føie med i, og det gjør det også lett å kjenne igjen!

I Ringerikskraft Nett har det vært en god navneprosess med ansatte involvert, og vi landet Føie. Et navn vi gleder oss til å ta i bruk, og som vi mener passer oss og vår virksomhet godt. Selv om det selvfølgelig blir rart, og også litt trist, å legge vekk det tradisjonsrike Ringerikskraft-navnet, så vet vi at vår historie uansett vil være tett vevd sammen med fremtidens Føie. Vi har et meningsfullt samfunnsoppdrag med å levere strømmen til maskineriet som holder samfunnet i gang. Strømnettet føyer oss alle sammen og er en del av alles hverdag, fremtidens fullelektriske samfunn og grønnere løsninger. 

Her kan du besøke Føie.no
Her kan du lese pressemeldingen om navnebyttet.