Velkommen Nore

I april 2020 ble Nore Energi og Ringerikskraft formelt fusjonert. Nå jobber vi oss stadig tettere sammen for å tilby gode energitjenester til alle kundene våre enten de er lokalisert i Nore eller Ringerike og Hole. Et første steg er at vi er på felles websider. I denne saken ønsker vi å gjøre deg som er ny på Ringerikskraft.no litt mer kjent med hvor du finner nyttig informasjon.

Nå har du landet på konsernsiden til Ringerikskraft. Her finner du først og fremst linker videre til våre datterselskaper, og også informasjon om konsernet og vårt samfunnsansvar. 

Fra forsiden av ringerikskraft.no kan du trykke deg videre til datterselskapene våre som gir deg mer konkret informasjon om kundeforholdet ditt. Ønsker du informasjon om nettleie, strømbrudd og nettselskapets tjenester i Ringerike, Hole og Nore klikker du deg inn her. Her finner du også innlogging til Min side, og innlogging til forhåndsmeldinger for installatører. Kontaktinformasjon direkte til Nore er også på denne nettsiden.

Ønsker du informasjon om strømavtale og faktura besøker du strømselskapet ditt. Om du tidligere var kunde av Nore Energi Strøm vil du fra første mai bli med over til Kraftriket som etablerer egen avdeling i Numedal og tar over Nore Energi Strøm.

Nore Energi er over 100 år med en lang og stolt historie. Nore Energis historie kan du lese her.