Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Mottak av fakturaer til selskaper i Ringerikskraft-konsernet

Ringerikskraft-konsernet benytter EHF som standard for fakturaer og kreditnotaer fra våre leverandører.

Krav om elektronisk fakturahåndtering er i samsvar med statlige retningslinjer, og noe de fleste bedrifter ønsker. Alle skal nå ha mulighet til å sende fakturaer elektronisk, og hvis dere ikke har brukt EHF tidligere, anbefaler vi å ta kontakt med deres bankforbindelse, sjekke med deres fakturasystemleverandør eller benytte en av nettjenestene som tilbyr sending av EHF faktura.  

Ringerikskraft-konsernet godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Vi aksepterer ikke fakturaer som sendes per post. 

Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser, og at fakturaen er i samsvar med dette. 

EHF-fakturaene sendes til de respektive selskaper i konsernet, med organisasjonsnummer som oppgitt nedenfor: 

  • Ringerikskraft AS, organisasjonsnummer 976957628  
  • Ringerikskraft Produksjon AS, organisasjonsnummer 987293586 
  • Føie AS (tidligere Ringerikskraft Nett AS), organisasjonsnummer 987626844 
  • Ringerikskraft Nærvarme AS, organisasjonsnummer 994895370 
  • Laje AS, organisasjonsnummer 920465536  
  • Kople AS, organisasjonsnummer 926493280  
  • Numedal Energi AS, organisasjonsnummer 984653360 

Merking av faktura 

Alle fakturaer må være merket med vårt prosjektnummer og bestillers navn. Fakturaer som ikke er korrekt merket, kan vi ikke garantere for behandlingen av – og det må påregnes forsinket betaling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket.  

EHF referanse 

Benytt feltet «ProjectReference» for å angi vårt prosjektnummer, og feltet «BuyerReference» for å angi bestillers navn (iht. standard EHF 3.0 format). 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere som leverandør!