Vi søker direktør for entreprenør

Vi søker en trygg og tydelig leder som skal være sentral i arbeidet med å videreutvikle entreprenørvirksomheten i Ringerikskraft.

Ringerikskraft Entreprenør ser stadig etter nye forretningsmuligheter og modernisering av sine forretningsprosesser, og vi søker deg som skal sikre levering av resultater og videreutvikle entreprenørvirksomheten i henhold til våre mål og strategier.

Som direktør for entreprenørvirksomheten vil du rapportere til styret/styreleder og være en del av ledergruppen i konsernet. I Ringerikskraft jobber vi etter slagordet «god alene, best sammen», og dette vil være grunnleggende for din arbeidshverdag. Stillingen er bindeledd mellom entreprenørvirksomheten og konsernet, og du kommer til å jobbe tett på flere interne selskap. Din evne og vilje til samhandling vil derfor være av avgjørende betydning.

Vi ser etter deg som fremstår uredd, lydhør og samlende, og som evner å kombinere strategisk tenking med operativt arbeid. Gjennomføringskraft og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er en forutsetning.

Søkere bør ha relevant utdanning og bransjeerfaring fra entreprenør/energibransjen og dokumentert ledererfaring fra relevante fagmiljøer. Videre må du ha bakgrunn fra stillinger som har forståelse for salg- og markedsarbeid, og vi vil ha søkere som er forretningsorienterte med godt utviklet kremmerånd. Erfaring fra utvikling og implementering av strategier og nye forretningsområder, og endring og/eller omstilling av organisasjoner vil være en fordel. Kunnskap om innovasjon og teknologiledelse vil vektlegges.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling som gir den rette kandidaten store muligheter til å påvirke utformingen og innholdet i en fremtidsrettet bedrift. Ringerikskraft Entreprenør har godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, gode forsikrings- og pensjonsavtaler og gode velferdsordninger.

Er dette noe for deg?

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med Mercuri Urval ved Bjørn M. Godsveen, 975 59 063 eller Ole Petter Bratteberg,  975 59 036.

Søk på stillingen på www.mercuriurval.no innen 11.08.2019

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Om selskapet

Ringerikskraft er et energikonsern med nærmere 400 ansatte i sine 19 hel- og deleide selskap. Konsernet har hovedkontor på Hønefoss i Ringerike kommune, og hovedmarkedsområde på Østlandet, men med nasjonale og internasjonale satsinger innenfor marked- og entreprenørvirksomhet. Konsernets virksomhetsområder er produksjon og distribusjon av strøm, entreprenørvirksomhet, salg av strøm, ladeløsninger for elbil, smarthusteknologi samt bygging og drift av lokale nærvarmeanlegg og varmepumper.

Virksomhetsområdet Entreprenør er organisert som et entreprenørkonsern i Ringerikskraft. Virksomheten har 7 operative selskaper som har egne daglige ledere som rapporterer til leder av Ringerikskraft Entreprenør. Virksomheten har 316 ansatte, omsatte for 640 millioner kroner 2018, og har en vekstambisjon i hele landet og Skandinavia. Selskapet har vokst organisk og gjennom oppkjøp de senere årene. Det seneste kjøpet, Laje Nettservice med 100 ansatte ble sluttført i starten av 2019.