Vi søker IT-seniorkonsulent nettverk og sikkerhet

I Ringerikskraft ønsker vi å ligge langt fremme på digitalisering og bruk av ny teknologi innenfor våre virksomhetsområder. IT er helt sentralt for å realisere dette, og er allerede en avgjørende del av arbeidshverdagen til de 400 ansatte i Ringerikskraft-konsernet. Vi ser nå etter en erfaren IT-seniorkonsulent nettverk og sikkerhet for å styrke vårt team innen IT og digitalisering. Vi ønsker oss en person med bred faglig kompetanse og som brenner for utvikling og effektivisering av IT-løsninger til det beste for kundene og brukerne.


 

Arbeidsoppgaver

 • Drift av brannmurløsninger
 • Drift av kablet og trådløst nettverk
 • Operativ sikkerhet på tvers av infrastruktur. Herunder: Applikasjoner, datasenter, nettverk, endepunkter, cloud/SaaS m.m.
 • Rådgivning, faglig veiledning og operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger
 • Implementere sikkerhetstiltak
 • Internt eskaleringspunkt for fagområdet

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant utdannelse, men relevant praksis kan erstatte formell utdanning
 • Vesentlig erfaring innen IT-drift (10 års erfaring eller mer)
 • Bred faglig kompetanse og erfaring innen de definerte arbeidsoppgavene
 • Du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og er en relasjonsbygger med gode samarbeidsevner 
 • Vi er opptatt av personlig egnethet, derfor vil det bli tillagt stor vekt  

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, moderne og nye arbeidslokaler på Hvervenmoen på Hønefoss, faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid, elbillading og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidssted er konsernets hovedkontor i Hønefoss, og du rapporterer direkte til leder for digitalisering som er en del av konsernledergruppen. Noe reisevirksomhet til våre andre lokasjoner på Østlandet må påregnes.

Er dette noe for deg?

Høres dette ut som noe for deg eller har du spørsmål om stillingen? Da kan du ta kontakt med Leder for digitalisering Anita Skagnæs på 908 23 611/anita.skagnaes@ringerikskraft.no eller IT-driftsleder Geir Eide Solli på 994 32 349/geir.solli@ringerikskraft.no.

Søknad og CV sendes til post@ringerikskraft.no snarest, og innen 28. februar.


Om selskapet

Ringerikskraft er et stort energikonsern med en omsetning på ca. 1,2 mrd. NOK og mer enn 400 ansatte i sine 20 hel- og deleide selskaper. Konsernet har hovedkontor på Hønefoss i Ringerike kommune, og hovedmarkedsområde på Østlandet, men med nasjonale satsinger innenfor marked- og entreprenørvirksomhet. Konsernets virksomhetsområder er produksjon og distribusjon av strøm, entreprenørvirksomhet, salg av strøm, ladeløsninger for elbil og smarthusteknologi, varmesalg fra lokale nærvarmeanlegg og varmepumper.