Vikariat IT-avdeling

I Ringerikskraft ønsker vi å ligge langt fremme på digitalisering og bruk av ny teknologi. IT er helt sentralt for å realisere dette, og er allerede en avgjørende del av arbeidshverdagen til mer enn 400 ansatte i Ringerikskraft-konsernet. I en periode fremover har vi behov for å styrke teamet vårt innen IT og digitalisering. Vår nye kollega er en person som brenner for utvikling og effektivisering av IT-løsninger, alltid til det beste for kundene og brukerne.

Arbeidssted er konsernets hovedkontor på Hvervenmoen i Hønefoss. Ønsket oppstart er så raskt som mulig og stillingen er et vikariat som varer ut juni 2022. Ringerikskraft er et konsern i vekst, og det kan åpne seg mulighet for både forlengelse og fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Førstelinjesupport gjennom brukerhenvendelser og hendelser, håndtert i ServiceNow
 • Administrasjon og brukerstøtte i Microsoft 365
 • Administrasjon av brukere og brukertilganger gjennom Active Directory og Azure Active Directory
 • Innkjøp av utstyr innenfor avtalte rammer
 • Drift av PC-er, mobiltelefoner og nettbrett gjennom Microsoft Endpoint Manager og MDT
 • Bistå ved implementering av nye IT-systemer og ny IT-infrastruktur
 • Administrasjon og brukerstøtte på møterom
 • Utarbeidelse av brukerveiledninger, FAQ etc.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant utdannelse, men relevant praksis kan erstatte formell utdanning innen IT-drift og support
 • Faglig kompetanse og/eller erfaring innen de definerte arbeidsoppgavene
 • Du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig, og er en relasjonsbygger med gode samarbeidsevner  
 • Vi er opptatt av personlig egnethet derfor vil det bli tillagt stor vekt  

Er dette noe for deg?

Høres dette ut som noe for deg eller har du spørsmål om stillingen? Da kan du ta kontakt med IT-driftsleder Geir Eide Solli på 994 32 349 eller geir.solli@ringerikskraft.no.

Søknader vurderes fortløpende. 

Send inn søknad via Finn