Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Om Ringerikskraft

Ringerikskraft AS er et energikonsern med virksomhetsområdene vannkraft, strømnett og varme. Konsernet har hovedkontor og forretningsadresse på Hønefoss i Ringerike kommune. Vi skal eie, bygger, drifte og levere tjenester innen fornybar energi, og vår visjon er å skape fremtidens energitjenester.

Verdier

Eiere


Ringerike kommune

69,46 %

Hole kommune

11,42 %

KLP

14,27 %

Nore og Uvdal kommune

4,85 %

Styret

Bilde av Per Roskifte

Per Roskifte

Les mer

Per Roskifte

Per Roskifte er styreleder i Ringerikskraft AS og Ringerikskraft Produksjon AS, samt styremedlem i Oslo Handelstands Forening. Roskifte var konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen til høsten 2021.

Han har tidligere vært direktør for HSH - Handelens og servicenæringens hovedorganisasjon (nå Virke), markedsdirektør i Matforsk (nå Nofima) og assisterende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund.

Roskifte har Cand Mag i Geografi, historie og sosiologi ved UiO og Cand Polit i Samfunnsgeografi fra UiB.

Bilde av Atle Jensen

Atle Jensen

Les mer

Atle Jensen

Atle Jensen er administrerende direktør i elektroentreprenøren Minel.  Han er eier og rådgiver i konsulentselskapet Kapabl, med oppdrag innen produksjon, teknologi, industri, energi, innovasjon og ledelse. Han har lang erfaring innen produksjon og industri, og har vært seniorrådgiver i Sintef MRB og Sintef Raufoss.

Jensen er styremedlem i Ringerikskraft AS, Ringerikskraft Produksjon AS og Imisens AS, og har omfattende erfaring med styreposisjoner i ulike norske og utenlandske selskap.

Jensen har Cand. Scient/MSc i geofysikk (hydrologi) ved UiO, styreledelse fra BI, Excecutive MBA i strategisk ledelse fra NHH Bergen og NUS Singapore, og Omdømmeledelse fra Reputation Institute New York.

Christine Næss Mathiesen

Les mer

Christine Næss Mathiesen

Christine Næss Mathiesen jobber som advokat i advokatfirmaet Buttingsrud DA hvor hun jobber innen mange ulike rettsområder, i tillegg til å være fast rådgiver for et par av regionens største grûndere. Hun er styremedlem i Ringerikskraft AS, i tillegg til å være styremedlem i Skogbrand Gjensidige Forsikring og styremedlem i Norskog.

Hun har tidligere vært styreleder i Føie, nestleder i styret i Ringerike Næringsforening og styremedlem i Stiftelsen Fontenehuset AS, samt ansatt rådgiver hos Tronrud Engineering AS.

Næss Mathiesen er udannet Master in Law ved Universitetet i Oslo (2008) og har styrekompetanse I fra BI (2011).

Per Christian Gomnæs

Les mer

Per Christian Gomnæs

Per Christian Gomnæs er tidligere direktør for internasjonal forretningsutvikling i Powel AS. Han har også lang erfaring som konsulent i selskapet Orehagen AS der han har levert tjenester innen rådgiving, investeringer og eiendomsutvikling.

Gomnæs er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg, og har lang erfaring som leder i flere virksomheter. Han var daglig leder i Berdal Strømme AS inntil selskapet skiftet navn til Norconsult AS i 1998.

Gomnæs har i dag styreverv i Ringerikskraft AS, Føie AS og Halling Invest AS inkludert 4 av selskapets døtre. Han er også folkevalgt fra Høyre til Hole kommunestyre og var leder av Plan- og miljøstyret fra 2013-19.

Ellen Langeggen

Les mer

Ellen Langeggen

Ellen Langeggen er forvaltningsdirektør i KLP Eiendom Oslo. KLP Eiendom utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer.

Langeggen har lang erfaring fra KLP, og som juridisk seksjonsleder i Bolig- og eiendomsetaten i Oslo kommune.

Hun er i dag styremedlem i Kings Bay AS, Ny Ålesund, i Ringerikskraft AS og Ringerikskraft Produksjon AS. Langeggen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

Anders Trå

Les mer

Anders Trå

Anders Trå er ansattrepresentant i styret i Ringerikskraft AS. Trå er utdannet energimontør, og er ansatt som montasjeleder i Føie.

Trå har jobbet i Ringerikskraft-konsernet siden 1990. Han er hovedtillitsvalgt i EL og IT for Ringerikskraft, og har tidligere vært ansattrepresentant i styret til tidligere Ringerikskraft Nett.

Anders Eriksen Stensrud

Les mer

Anders Eriksen Stensrud

Ander Eriksen Stensrud er ansattrepresentant i styret i Ringerikskraft AS. Stensrud er arbeidsleder for Telekom i Laje, og har vært med siden oppstarten av Laje i 2016. Han var tidligere ansatt i Eidsiva.

Han er hovedtillitsvalgt i EL og IT Laje, og nestleder for El og IT Ringerikskraft. Stensrud er også ansattes representant i styret til Laje AS.

Hans Marius Engeseth

Les mer

Hans Marius Engeseth

Hans Marius Engeseth er ansattrepresentant i styret i Ringerikskraft AS. Engeseth er utdannet elektroingeniør og er ansatt som prosjektingeniør i Laje AS. Han har vært ansatt i Laje helt siden starten i 2017 og sitter også som leder av NITOs bedriftsgruppe i Laje. 

Hans Marius har tidligere vært ansattrepresentant i styret i Laje Innlandet AS (i dag Laje AS).

Konsernledelse

Alf Inge Berget
Alf Inge Berget

Konsernsjef

Odd Birger Nilsen
Odd Birger Nilsen

Konserndirektør økonomi og finans

Anita Skagnæs
Anita Skagnæs

Konserndirektør mennesker og teknologi

Jan-Erik Brattbakk
Jan-Erik Brattbakk

Konserndirektør strømnett

Helge Bergstrøm
Helge Bergstrøm

Konserndirektør vannkraft

Live Dokka
Live Dokka

Konserndirektør varme

Selskapene

Vannkraft

Ringerikskraft Produksjon AS bidrar årlig med produksjon av fornybar energi til rundt 30 000 husstander gjennom driften av selskapets kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos, samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft AS. Produksjon er også ansvarlig for selskapets kraftportefølje.

 

Strømnett

Føie AS sørger for å få strømmen trygt levert hjem til 22 000 kunder i Ringerike og Hole, og 2 100 kunder i Nore. Nettselskapet er ansvarlig for å bygge, drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Ringerike, Hole og Nore. Virksomheten er strengt regulert og drives etter rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Energiløsninger

Nære AS produserer og leverer fornybar energi gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier.

Innovasjon, utvikling og FoU arbeider på tvers i organisasjonen med prosjekter og ny forretning. 

Ringvirkninger

Hjørnesteinsbedrift

Fra de første lyspærene hjemme på kjøkkenet hos folk har etterspørselen og bruken av strøm økt enormt, og i dag er strøm en selvfølgelig del av hverdagen. Elektrisk kraft er omtrent en del av alt vi gjør 24/7, og en stabil strømforsyning er kritisk for å holde hjulene i samfunnet i gang. Produksjon, salg og leveranse av strøm er vår kjernevirksomhet, og hvert år gjør vi store investeringer for å levere et best mulig produkt til hjem og bedrifter. 

Som hjørnesteinsbedrift er vi stolte av å gi tilbake til samfunnet. Noen av ringvirkningene er:

  • Velferdstjenester gjennom skatter og avgifter til kommuner
  • Utbytte til kommunale eiere
  • Arbeidsplasser
  • Tilrettelegging for et attraktivt bosted
  • Lønn til ansatte som skatter, investerer i bolig og handler lokalt
  • Varer og tjenester kjøpt lokalt
  • Tilrettelegging for andre virksomhetsetableringer
  • Sponsormidler

 

Nore Energi

I april 2020 ble Nore Energi fusjonert med Ringerikskraft. Nore Energi hadde 100års jubileum i 2018, og her kan du lese deres historie. Les den her.

Aktsomhetsvurderinger

Policy og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Ringerikskraft.

Finansiell informasjon

Her finner du link til vår digitale årsrapporter og PDF'er av tidligere rapporter.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.