Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Om Ringerikskraft

Ringerikskraft AS er et energikonsern med virksomhetsområdene vannkraft, strømnett, entreprenør og energiløsninger. Konsernet har hovedkontor og forretningsadresse på Hønefoss i Ringerike kommune. Vi skal eie, bygger, drifte og levere tjenester innen fornybar energi, og vår visjon er å skape fremtidens energitjenester.

Verdier

Eiere


Ringerike kommune

69,46 %

Hole kommune

11,42 %

KLP

14,27 %

Nore og Uvdal kommune

4,85 %

Styret

 • Per Erling Roskifte (styreleder)
 • Atle Jensen (styrets nestleder)
 • May-Janne Botha Pedersen (styremedlem)
 • Per Christian Gomnæs (styremedlem)
 • Ellen Langeggen (styremedlem)
 • Morten Krokvik (styremedlem, ansattrepresentant)
 • Anders Trå (styremedlem, ansattrepresentant)
 • Eli Hovd Prestegården (1. varamedlem)
 • Sjur Tandberg (2. varamedlem)
 • Andreas Grette (varamedlem, ansattrepresentant)
 • Magnus Hamborg (varamedlem, ansattrepresentant)

 

Per Roskifte

Les mer

Per Roskifte

Per Roskifte er styreleder i Ringerikskraft AS og Ringerikskraft Produksjon AS, samt styremedlem i Oslo Handelstands Forening. Roskifte var konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen til høsten 2021.

Han har tidligere vært direktør for HSH - Handelens og servicenæringens hovedorganisasjon (nå Virke), markedsdirektør i Matforsk (nå Nofima) og assisterende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund.

Roskifte har Cand Mag i Geografi, historie og sosiologi ved UiO og Cand Polit i Samfunnsgeografi fra UiB.

Atle Jensen

Les mer

Atle Jensen

Atle Jensen er administrerende direktør i elektroentreprenøren Minel.  Han er eier og rådgiver i konsulentselskapet Kapabl, med oppdrag innen produksjon, teknologi, industri, energi, innovasjon og ledelse. Han har lang erfaring innen produksjon og industri, og har vært seniorrådgiver i Sintef MRB og Sintef Raufoss.

Jensen er styremedlem i Ringerikskraft AS, Ringerikskraft Produksjon AS og Imisens AS, og har omfattende erfaring med styreposisjoner i ulike norske og utenlandske selskap.

Jensen har Cand. Scient/MSc i geofysikk (hydrologi) ved UiO, styreledelse fra BI, Excecutive MBA i strategisk ledelse fra NHH Bergen og NUS Singapore, og Omdømmeledelse fra Reputation Institute New York.

May-Janne Botha Pedersen

Les mer

May-Janne Botha Pedersen

May-Janne Botha Pedersen er klinikkdirektør ved Ringerike sykehus, Vestre viken HF. Hun er styremedlem i Ringerikskraft AS. Hun har lang erfaring som sykepleier og i flere ulike lederroller ved Ringerike sykehus. Blant annet som Helsefaglig sjef og fagsjef sykepleie ved kirurgisk klinikk.

Bothe Pedersen er utdannet sykepleier med videreutdanning i anestesisykepleie. Hun har også ledelsesutdanning innen personalledelse, arbeidsrett og økonomi, og hun har deltatt i nasjonalt topplederprogram for helseforetakene.

Per Christian Gomnæs

Les mer

Per Christian Gomnæs

Per Christian Gomnæs er tidligere direktør for internasjonal forretningsutvikling i Powel AS. Han har også lang erfaring som konsulent i selskapet Orehagen AS der han har levert tjenester innen rådgiving, investeringer og eiendomsutvikling.

Gomnæs er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg, og har lang erfaring som leder i flere virksomheter. Han var daglig leder i Berdal Strømme AS inntil selskapet skiftet navn til Norconsult AS i 1998.

Gomnæs har i dag styreverv i Ringerikskraft AS, Føie AS og Halling Invest AS inkludert 4 av selskapets døtre. Han er også folkevalgt fra Høyre til Hole kommunestyre og var leder av Plan- og miljøstyret fra 2013-19.

Ellen Langeggen

Les mer

Ellen Langeggen

Ellen Langeggen er forvaltningsdirektør i KLP Eiendom Oslo. KLP Eiendom utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer.

Langeggen har lang erfaring fra KLP, og som juridisk seksjonsleder i Bolig- og eiendomsetaten i Oslo kommune.

Hun er i dag styremedlem i Kings Bay AS, Ny Ålesund, i Ringerikskraft AS og Ringerikskraft Produksjon AS. Langeggen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

Anders Trå

Les mer

Anders Trå

Anders Trå er ansattrepresentant i styret i Ringerikskraft AS. Trå er utdannet energimontør, og er ansatt som montasjeleder i Føie.

Trå har jobbet i Ringerikskraft-konsernet siden 1990. Han er hovedtillitsvalgt i EL og IT for Ringerikskraft, og har tidligere vært ansattrepresentant i styret til tidligere Ringerikskraft Nett.

Morten Krokvik

Les mer

Morten Krokvik

Morten Krokvik er ansattrepresentant i styret i Ringerikskraft AS. Krokvik er utdannet elektriker, og er ansatt som Nettplanlegger i Føie AS. Han har vært i Ringerikskraft-konsernet siden 2013, og har jobbet som både montør og prosjektleder i det som het Nettservice Ringerike (i dag Laje AS).

Han har tidligere vært ansattrepresentant i styret til tidligere Ringerikskraft Entreprenør (i dag Laje AS).

Konsernledelse

Alf Inge Berget
Alf Inge Berget

Konsernsjef

Odd Birger Nilsen
Odd Birger Nilsen

Konserndirektør økonomi og finans

Anita Skagnæs
Anita Skagnæs

Konserndirektør mennesker og teknologi

Jan-Erik Brattbakk
Jan-Erik Brattbakk

Konserndirektør strømnett

Helge Bergstrøm
Helge Bergstrøm

Konserndirektør vannkraft

Live Dokka
Live Dokka

Konserndirektør energiløsninger

Anders Granheim
Anders Granheim

Konserndirektør entreprenør

Selskapene

Vannkraft

Ringerikskraft Produksjon AS bidrar årlig med produksjon av fornybar energi til rundt 30 000 husstander gjennom driften av selskapets kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos, samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft AS. Produksjon er også ansvarlig for selskapets kraftportefølje.

 

Strømnett

Føie AS sørger for å få strømmen trygt levert hjem til 22 000 kunder i Ringerike og Hole, og 2 100 kunder i Nore. Nettselskapet er ansvarlig for å bygge, drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Ringerike, Hole og Nore. Virksomheten er strengt regulert og drives etter rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Entreprenør

Laje AS er ansvarlig for selskapets entreprenørvirksomhet. De leverer elentreprenørtjenester som bygging av infrastruktur innen områdene energi, telekommunikasjon og veilys/veiteknikk. 

Energiløsninger

Ringerikskraft Nærvarme AS produserer og leverer fornybar energi gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier.

Kople AS leverer skreddersydde ladeanlegg for elektriske kjøretøy til destinasjoner, næringsbygg, butikker, kommuner samt borettslag og sameier. Kople er med deg på hele reisen fra planlegging til montasje, drift og support. Ringerikskraft er medeier i Kople AS.

SMARTservice Norge AS har skiftet fokus og leverer idag effektive MAFI-tjenester til energibransjen. Historien bak SMARTservice startet allerede i 2012, med utrulling av smarte strømmålere på Ringerike, for Ringerikskraft Nett (nå Føie). Siden den gang har man byttet ut en fjerdedel av alle strømmålere i hele Norge.

SMARTservice Nordic Contractors AB er vårt eneste datterselskap utenfor Norge. De gode erfaringene til SMARTservice i Norge har gjort at man også satser i Sverige med store utrullingsprosjekter på smarte målere. 

Numedal Energi AS eier, bygger, drifter og leverer innhold og andre tjenester knyttet til fiberbredbånd. Numedal Energi har eierskap i Numedal Fiber AS.

Kraftriket AS eies av flere små og mellomstore energiselskaper og er en nasjonal leverandør av strøm men lokal tilhørighet. Ringerikskraft har en eierandel i selskapet. Kraftriket skal tilby et bredt spekter av strømrelaterte produkter og tjenester og jobber aktivt med utvikling av teknologi o nye tjenester.

Smartliv AS er eid av Hurum Kraft AS(95%) og Ringerikskraft AS(5%), og leverer en komplett tjenestepakke for datafangst og datastrømmer til kontrollpanel og avregning. 

Ringvirkninger

Hjørnesteinsbedrift

Fra de første lyspærene hjemme på kjøkkenet hos folk har etterspørselen og bruken av strøm økt enormt, og i dag er strøm en selvfølgelig del av hverdagen. Elektrisk kraft er omtrent en del av alt vi gjør 24/7, og en stabil strømforsyning er kritisk for å holde hjulene i samfunnet i gang. Produksjon, salg og leveranse av strøm er vår kjernevirksomhet, og hvert år gjør vi store investeringer for å levere et best mulig produkt til hjem og bedrifter. I begynnelsen av 2018 rundet vi 300 ansatte fordelt på hele konsernet, og lokasjoner rundt i hele Norge.

Som hjørnesteinsbedrift er vi stolte av å gi tilbake til samfunnet. Noen av ringvirkningene er:

 • Velferdstjenester gjennom skatter og avgifter til kommuner
 • Utbytte til kommunale eiere
 • Arbeidsplasser
 • Tilrettelegging for et attraktivt bosted
 • Lønn til ansatte som skatter, investerer i bolig og handler lokalt
 • Varer og tjenester kjøpt lokalt
 • Tilrettelegging for andre virksomhetsetableringer
 • Sponsormidler

 

Nore Energi

I april 2020 ble Nore Energi fusjonert med Ringerikskraft. Nore Energi hadde 100års jubileum i 2018 og de har en lang historie og fortelle. Les den her.

Finansiell informasjon

Her finner du link til vår digitale årsrapporter og PDF'er av tidligere rapporter.

Lær mer

Prosjekter og FoU

Astrum

Nye digitale målere gir nye muligheter, og gjennom Astrum skal vi utforske og ta i bruk løsninger som gjør oss i stand til å drifte nettet vårt smartere og mer effektivt. Astrum er et samarbeidsprosjekt med flere energiselskaper som kjøres av eSmart Systems, og er en forlengelse av prosjekt Braadland. Med tilgang på data, og gode verktøy for analyser, kan vi gjøre treffsikre investeringer, ha økt kontroll og administrere nettet mer effektiv. Vi jobber kontinuerlig med utvikling for å få nyttig innsikt og ta i bruk nye løsninger.

Connected Drone

Droner kan være et svært effektivt virkemiddel til lokalisering og diagnostisering av feil i nettet. Ringerikskraft Nett (nå Føie) er et av flere energiselskaper som har gått sammen i et prosjekt ledet av eSmart Systems for å finnet ut hvordan dronene kan utvikles og tas i bruk på en mest mulig effektiv måte i den daglige driften av strømnettet. Våren 2018 sertifiserer vi flere droneoperatører og tar i bruk de første dronene hos oss.

ENERGIPILOT

2000 sluttkunder er med i prosjektet der vi ser på hvordan sanntidsvisning av strømbruk påvirker det faktiske forbruket og forbruksmønsteret. I prosjektet inngår også en nærings-PhD innen adferdspsykologi delfinansiert av Forskningsrådet. Prosjektet har fått støtte av Enova.

Elbillading

Antall elbiler i Norge stiger raskt, og bilene lades i stor grad hjemme. Effektiv og sikker hjemmelading er viktig, og prosjektet som drives av strømselskapet vårt Kraftriket, har jobbet for å tilby et svært fleksibelt ladeprodukt til passet alle typer elbiler ferdig montert hjemme hos deg. Vi tilbyr også smart lading som automatisk lader når strømprisen er lav, med full oversikt i mobilappen Smartliv. Her kan du se hvordan smart lading fungerer.

Pilot-E

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Med støtten vi er tildelt skal vi undersøke og teste ny teknologi som kan drifte nettet vårt mer effektivt. For eksempel skal vi teste ut batterier for lagring av strøm og varmtvannspredere med integrert styring for å dempe effekttopper.

Smartliv

Startet som et prosjekt i Ringerikskraft for å utvikle et smartere strømprodukt til sluttkundene. Er nå etablert som et selvstendig selskap for å utvikle produkter og tjenester for datafangst og datastrømmer. Eies i dag 95 % av Hurum Kraft AS og 5 % av Ringerikskraft.

Skoleprosjekter

I samarbeid med Hønefoss videregående skole og elevene der ser vi på om det er mulig å lade elbiler med sol. Vi har også satt opp et øvingsområde på Hønefoss vgs med master, kabelskap og nettstasjon som gir elevene innsikt i yrket som energimontør og praktisk erfaring med faget før de skal ut i arbeidslivet. Prosjektet ble satt i gang med formål om å løfte fokuset på energifaget i skolen, og stimulere rekrutteringen av energimontører.

Entreprenør satser i Sverige

Med 650 000 målerbytter i Norge har entreprenørselskapet bygget seg opp stor kompetanse i Norge. I 2018 satser vi for aller første gang internasjonalt med målsetting om å komme oss inn i det svenske markedet for målermontasje.

Smarte byggeplasser

Laje satser på smarte byggestrømskap til hele byggeplassen, og tilbyr full oversikt fra mobiltelefonen og tilpassede serviceavtaler. Med smarte skap får kundene kontroll over forbruk og varsler ved overbelastning, strømbrudd eller andre feilsituasjoner som krever tilsyn. Alle leie- og serviceavtaler ligger lett tilgjengelig på mobilen, og kundene kan styre varsler og se når serviceelektrikeren er innom.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.