Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ved å konvertere til miljøvennlig oppvarming sparer du miljøet for CO2-utslipp og du reduserer eget strømforbruk. Vi prosjekterer og bygger ferdig varmesystem basert på ditt behov, og overleverer klart til bruk.

Ulike teknologier for varmeproduksjon

Tidligere var det vanlig å bygge sentrale fyringssystemer basert på strøm og/eller olje. En kombinasjon av ny teknologi, og kunnskapen vi har om verdens ressurssituasjon, har åpnet muligheter for alternative oppvarmingskilder.

Varmepumpe og biomasse (forbrenning) er to hovedgrupper til alternativ oppvarming, og begge disse gruppene har flere underarter. Basert på ditt behov prosjekterer vi og bygger ferdig varmesystemer tilpasset din virksomhet. Temperaturkrav i varmesystemet, samt dine krav og ønsker, er rettningsgivende for hviken teknologi som velges. Vi leverer både komplette anlegg og tilpasser eksisterende anlegg.

Fordeler ved alternative oppvarmingskilder

  • Mindre påvirkning til omgivelsene og lavere CO2 -utslipp
  • Økonomisk lønnsomhet
  • Tilfredsstiller mydighetsskrav
  • Redusert strømforbruk reduserer produksjon av forurenset kullkraft andre steder i Europa

Nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med mer effektiv energibruk?

Kontakt oss

Referanseprosjekter

Noen av våre leveranser

Sundvolden

Bio (pellets) – 1,6-1,8 GWh årlig – 2010

Varmeanlegget på Sundvolden fyres med miljøvennlig pellets og leverer varme til Sundvolden hotel. Anlegget erstatter bruk av fossil olje, og bidrar dermed til omlegging til fornybar energi.

Tyristrand

Bio (pellets) – 0,6 GWh årlig – 2012

Anlegget på Tyristrand fyres med miljøvennlig biopellets. Avtalen med kommunen er foreløpig på 15 år, og bidrar til å gjøre Ringerike kommune til en grønn kommune.

Elstangen

Varmepumpeanlegg – 0,5 GWh årlig – 2008 (ca)

I 2008 ble første steg av geovarmeanlegget på Elstangen ferdig. Her er det boret flere energibrønner, hvor varmen hentes fra. I 2016 ble anlegget utvidet til også å dekke de nye blokkene med varme.

Trekanten

Varmepumpeanlegg – 0,5 GWh årlig – 2007 (ca)

Trekanten varmeanlegg baserer seg på geovarme, ved at det er boret flere energibrønner. Anlegget stod ferdig i 2007, og gjennomgikk en revisjon i 2017

Loeskollen

Varmepumpeanlegg – 0,2 GWh årlig – 2013/14

Varmeanlegget på Loeskollen forsyner leilighetene med varme og varmt vann. Anlegget baserer seg på å hente varme fra flere dype energibrønner.

Ta kontakt

Nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med mer effektiv energibruk?

Live Dokka

Direktør fornybar energi

414 53 504

Send e-post

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.