Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Halvårsresultat 2019

Ringerikskraft-konsernets første halvår har vært preget av nysatsinger, organisasjonsendringer og vekst i flere markedsområder. Resultat før skatt ender på 37 millioner kroner.

— I første halvår har vi hatt fokuset rettet på organisasjonen og nysatsinger for fremtiden. Fra begynnelsen av året vokste strømselskapet Kraftriket da de fikk med seg Midtkraft i videre satsing, og målet er 100 000 strømkunder. Med oppkjøpet av Laje Entreprenør fikk vi 100 nye kollegaer fra 1. januar. Vi har høy aktivitet og flere virksomheter som leverer gode resultater. Ekstra gledelig er det å se at Nettservice-selskapene øker markedsområdene og leverer gode tall i en periode som ofte har vært preget av lav aktivitet, sier konsernsjef Ole Sunnset.

Styrker entreprenørfamilien

I januar ble Laje Nettservice (tidligere Laje Entreprenør) en del av Ringerikskraft-familien. Laje og de andre Nettservice-selskapene satser på tradisjonell el-entreprenørvirksomhet kombinert med spennende nysatsinger, som byggeplasstrøm, elbillading og veiteknikk.

Laje passer godt inn i entreprenørvirksomheten vår. De er faglig dyktige og har etablert seg som en viktig aktør i Innlandet. I tillegg tør de å tenke nytt, og satse på nye områder. Kjøpet av Laje styrker Ringerikskraft-konsernet, og konsernselskapene vil ha stor nytte av å være gode alene, best sammen i fremtiden, forteller Sunnset.

Antall ansatte i konsernet er 370 (305), hvorav 22 (24) lærlinger. Gjennom oppkjøpet av Laje har vi økt antall ansatte, selv når SMARTservice etter noen fantastiske år med målerbytter over hele Norge har vært i en avsluttende fase av sin prosjektvirksomhet.

God leveringskvalitet og få avbrudd

— Vinteren 2019 var det lite ekstremvær og vi er i gang med flere forbedringstiltak som på sikt skal gi bedre leveringssikkerhet i utsatte områder. Selv om vi i første halvår hatt få avbrudd og god leveringskvalitet, jobber vi stadig med forbedring og forsterkning. Akkurat nå har vi blant annet et stort prosjekt i Hole, i området Rytterager – Fekjær, hvor eldre luftledning byttes med høyspentkabel i bakken. Det vil styrke leveringssikkerheten ytterligere for mange kunder i Hole, sier Sunnset

For å sikre stabil og god drift har det blitt utført vedlikeholdsarbeid i tre av kraftstasjonene i begynnelsen av 2019. Dette kan forklare noe lavere produksjon av strøm sammenlignet med samme periode i 2018. Hittil i år er det produsert 236 (244) GWh og markedsprisene i våre prisområder har vært 41,4 (36,8) øre/kWh

Miljøvennlig oppvarming

I 2019 har vi inngått to nye nærvarmeavtaler. Borettslaget Øvre Hauga i Hønefoss skal bytte ut en gammel oljekjele med et miljøvennlig varmepumpeanlegg, og i det helt nye boligområdet Tanberglia er det inngått en avtale med Block Watne om et varmepumpeanlegg til blokkene som er under oppbygging.

Vi er veldig stolt over å kunne tilby miljøvennlig oppvarming, både til de som trenger å gjøre oppgraderinger av gamle anlegg, men også til nybygg. Vi gleder oss over at flere tar i bruk miljøvennlige oppvarmingskilder til å varme boligblokker og næringsbygg, sier Sunnset.

— Vi merker oss også at flere borrettslag og bedrifter har behov for ladeløsninger til elbil, og til nå i 2019 har vi levert montasje og vedlikehold av ladestasjoner for borettslag, sameier og bedrifter. I tillegg har Nettservice vunnet en stor ladekontrakt med Gran kommune om utbygging av ladeinfrastruktur i hele kommunen, fortsetter Sunnset.

Godt resultat i en omstillingsfase

Første halvår viser et resultat som forventet. Prosjektorganisasjonen SMARTservice som har hatt svært høy aktivitet de siste årene har ferdigstilt flere prosjekter, og er nå i en omstillingsfase. De satser blant annet på å komme inn i markedet i Sverige, hvor det skal byttes over 5 millioner målere innen 2025.

Vi er stole av å ha så dyktige medarbeidere som er initiativrike og som tør å satse, og så er det hyggelig å se at sykefraværet er lavt og landet på 3,0 (4,3) % første halvår. Måling av arbeidsmiljø viser også høy trivsel og motivasjon på jobb, og få skader forteller oss at HMS-arbeidet fungerer, sier Sunnset.

Et stabilt, godt resultat gjennom flere år har gitt oss muligheten til å satse på helt nye, fremtidsrettede produkter og tjenester, og dette preger også 2019. Både konsernet og styret er fornøyd med resultatet på 37 millioner kroner før skatt (16 millioner etter skatt), samtidig som vi investerer 49 millioner kroner inklusive kundefinansierte anlegg på 13 millioner i våre respektive virksomhetsområder.

Kontaktpersoner:

Ole Sunnset, administrerende direktør, 909 11 286
Per E. Roskifte, styreleder Ringerikskraft AS, 415 16 500

Nøkkeltall 1. halvår 2019:

  • Omsetning: 515 mnok (597 mnok 1. halvår 2018)
  • Resultat: 37 mnok (67 mnok 1. halvår 2018)
  • Investeringer: 49 mnok (46 mnok 1. halvår 2018)
  • Vannkraft: 236 GWh (244 GWh 1. halvår 2018)
  • Ansatte: 370, hvorav 22 lærlinger (305 ansatte, hvorav 24 lærlinger 1. halvår 2018)
  • Sykefravær: 3,0, % (4,3 % 2017)