Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Her finner du vår digitale årsrapport med styrets beretning og regnskap for 2023.

Gå til årsrapporten

Nytt

Den fornybare vannkraften

Vannkraften var starten på Ringerikskraft i 1912, og er fortsatt kjernen i vår virksomhet. Vi produserer strøm i våre 9 hel- og deleide elvekraftverk.

Les mer om vannkraft her

Varmeløsninger til bygg

Gjennom selskapet Nære leverer Ringerikskraft-konsernet varme til boligkomplekser, næring og industri.

Les mer om varmeløsninger fra Nære

Ansvarlig forretningsdrift

I Ringerikskraft skal vi lytte og ta hensyn til våre eiere, kunder og interessenters behov og ønsker, samtidig som vi tar ansvar gjennom bærekraftige valg og ansvarlig forretningsdrift.

Se vårt bærekraftsarbeid

Lokalt samfunnsansvar

Vi er engasjerert i lokalmiljøene rundt oss, og som hjørnesteinsbedrift er vi glade og stolte over å gi tilbake til samfunnet.

Les om vår sponsorvirksomhet her

Alf Inge Berget

I Ringerikskraft-konsernet skal vi stå sammen for å skape fremtidens energitjenester. Gjennom samarbeidskraft, handlekraft og endringskraft skal vi levere på samfunnsoppdraget vårt for å skape og levere fornybar energi og varme til kundene våre.