Fakturainformasjon

Ringerikskraft-konsernet benytter EHF som standard for fakturaer og kreditnotaer fra våre leverandører.

Vi oppfordrer alle leverandører til å sende fakturaer til oss i EHF-format. Det sikrer en bedre og mer effektiv behandling av inngående fakturaer.

Krav om elektronisk fakturahåndtering er i samsvar med statlige retningslinjer, og noe de fleste bedrifter ønsker. Alle skal ha mulighet til å sende fakturaer elektronisk. Har dere ikke brukt EHF tidligere, anbefaler vi at dere tar kontakt med deres bank, sjekker deres fakturasystemleverandør eller benytter en av nettjenestene som tilbyr sending av EHF.

Elektroniske fakturaer vil ikke bare spare miljøet for både papir og transport, men det vil også være en tryggere og raskere måte å håndtere fakturaer på.

Fakturaene sendes til de respektive selskapene i konsernet, med riktig organisasjonsnummer som oppgitt nedenfor:

Selskap

Organisasjonsnummer

Ringerikskraft AS 976957628
Ringerikskraft Produksjon AS 987293586
Føie AS (tidligere Ringerikskraft Nett AS) 987626844
Nære AS (tidligere Ringerikskraft Nærvarme AS) 994895370
Asbjørnsensgate 12-14 914286212
Mauravegen 99 926119702

 
Fakturaer som sendes per post til våre kontorer vil ikke bli behandlet. 
 
Dersom dere ikke har mulighet til å sende oss faktura på EHF/Peppol bis format kan faktura sendes i PDF-format som vedlegg til e-post.

Innsending av faktura som vedlegg til e-post

Forutsetninger for bruk e-postmottak av faktura

  • Hver PDF skal tilsvare en faktura med alle underbilag. Det er ikke mulig å slå sammen flere filer i en zip-fil eller at ett PDF-dokumentet inneholder flere faktura.
  • Vedlegget må ha filtype PDF. Andre filtyper godkjennes ikke.  
  • Maksimal størrelse på e-posten med vedlegg er 20MB.
  • Det forutsettes at alle felt som skal tolkes er på første side av fakturaen.
  • Mottakerens fakturaadresse må finnes på fakturaen, som ved fysiske fakturaer som sendes per post.
  • Teksten i e-posten blir ikke lest manuelt, og det er ikke mulig å gi beskjeder om manuell overstyring eller behandling gjennom teksten.
  • Faktura som sendes elektronisk kan ikke være en lenke til faktura som ligger på en internettløsning.
  • Vedlegg som ikke er faktura eller hvor mottaker ikke finnes, blir returnert til avsender.  

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere som leverandør, ta kontakt hvis det er spørsmål!