Våre virksomheter

Ringerikskraft er et energikonsern med dype røtter i vannkraft og strømnett. Vår kjernevirksomhet er vannkraft, strømnett og varme. I tillegg har vi eierskap i Yve som eier strømleverandøren Kraftriket, ladeoperatøren Kople og fibervirksomheten Bruse AS og Snøgg AS. Nedenfor kan du lese en kort beskrivelse av de ulike virksomhetene.

Organisasjonskartet

Ringerikskraft-konsernet består av virksomhetsområdene vannkraft, varme og strømnett. Konsernets støttefunksjoner og forretningsutvikling er organisert i morselskapet. Ringerikskraft-konsernet har også eierskap i annen energirelatert virksomhet.

Produksjon

Mer om Produksjon

Nære

Mer om Nære

Føie

Mer om Føie

Kople

Mer om Kople

Kraftriket

Mer om Kraftriket

Vannkraft

Ringerikskraft eier 100 % av vannkraftprodusenten Ringerikskraft Produksjon AS. Siden 1912 har vi hatt fornybar kraftproduksjon på Ringerike, der vi utnytter vannet som allerede renner gjennom elvene til å lage energi. Produksjonsvirksomheten forvalter våre våre 9 hel- og deleide elvekraftverk.

Gå til Produksjon
Produksjon

Varme

Nære er 100 % eid av Ringerikskraft. Gjennom Nære tilbyr vi varme fra fra berggrunnen eller sjøen for å levere system med fornybar varme og kjøling til boligkomplekser, næringsbygg og industri. Vi tar for oss hele prosessen fra prosjektering, bygging og drift og vedlikehold for å gi mer forutsigbarhet for utbyggere og fornybar bokomfort til boligkjøpere.

Gå til Nære
Nære

Strømnett

Føie er 50 % eid av Ringerikskraft og 50 % eid av Vidju AS. Føie knytter kraften fra vannet til deg og livet ditt ved å sørge for at strømmen blir trygt levert hjem til deg. Nettselskapet er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde nettet der de har områdekonsesjon.

Gå til Føie
Føie

Elbillading og ladestasjoner

Ringerikskraft eier i dag 28 % av ladeoperatøren Kople. Kople ble utviklet og etablert av Ringerikskraft-konsernet i 2019, og deler av selskapet ble solgt til Cube Infrastructuyre Fund III i 2022. Kople bygger og drifter ladeanlegg over hele Norge.

Gå til Kople
Kople

Strøm fra Kraftriket

Ringerikskraft eier 8 % av Yve AS, som eier 100 % av strømleverandøren Kraftriket. Kraftriket ble etablert i 2017 da Ringerikskraft og Valdres Energi slo sammen strømsalgsvirksomhetene sine.

Gå til Kraftriket
Kraftriket