Hønefossens betydning

Hønefossen har hatt stor betydning for innbyggere og utviklingen av byen fra langt tilbake i tid. Den aller første industrielle virksomheten i Hønefossen kom med kvernen, og det finnes dokumentasjon på dette helt tilbake til 1337.

Les historien

Prosjekt Randselva kraftverk

Prosjekt Randselva Kraftverk er et nytt kraftverk som har som målsetting å produsere mer fornybar energi gjennom å utnytte fallet mellom Randsfjorden og Tyrifjorden. Det er Viul Kraft AS som er tiltakshaver for prosjektet.

Les mer om prosjektet

Flommen etter "Hans" i 2023

August 2023 slo ekstremværet «Hans» til, og både Østlandet og Innlandet ble hardt rammet av flom. Våre magasiner i Ringeriksregionen var nesten fulle før regnet kom.

Les mer om flommen