For oss er det viktig å gi noe tilbake, og i våre lokalsamfunn er det mange ildsjeler som gir kraft og liv til byen og bygda. Frivillig innsats, aktiviteter og tiltak som skaper enda bedre lokalsamfunn ønsker vi å være med på å støtte.

Sånn sponser vi

Musikallkollektivet

Boglede

Boglede fokuserer på tiltak som skal gjøre våre lokalmiljøer et godt sted å leve og bo. 

Hvert år bidrar vi for å støtte opp om det lokale engasjementet som skaper aktivitet i nærområdene våre. Vi er avhengig av foreninger, ildsjeler og arrangører for å skape liv og røre. Hva skulle vi vært uten alle fantastiske kulturarrangement eller idrettsklubbene som holder tusenvis av barn i aktivitet? Boglede skal bidra til akkurat det som navnet sier! 

Frister: 1. april, 1. september og 1. desember. Behandlingstiden er inntil 25 virkedager fra fristen.

Søknadsbeløp: Inntil 25 000 kr årlig. Nye søkere prioriteres, men alle er velkommen til å søke.  

Startkraft

Startkraft skal gi ekstra energi og starthjelp til nye initiativ som er til glede for lokalområdet. 

Vi heier litt ekstra på deg som skaper noe nytt og annerledes. Om det er en innovasjon med lokalt utspring, et nytt type arrangement eller kanskje et tilbud som ikke eksisterer lokalt fra før. Da vil vi høre fra deg! Forutsetningen er at ditt prosjekt har en bærekraftig tankegang, samtidig som det kan være til glede for flere enn bare deg selv. 

Frist: Fortløpende, med inntil 25 virkedagers behandlingstid. Vi behandler ikke søknader i juli. 

Søknadsbeløp: Engangsstøtte inntil 30 000 kr. 

En smilende Tomas Johansen fra Hønefoss Basketballklubb står i innendørs hall og holder opp en basketball 

Tomas Johansen fra Hønefoss Basketballklubb sier «Hvis vi klarer å holde bare én ungdom i aktivitet er det verdt å gi litt ekstra».

Ildsjeler som Tomas gir oss energi og vi er stolt av å ha et langvarig samarbeid med basketklubben. 

Sjekk ut våre tette samarbeid

Tett samarbeid