Finansiell informasjon

Oversikt finansiell informasjon for Ringerikskraft

Digital årsrapport 2023

Vi gikk inn i 2023 etter et krevende 2022 der både næringsliv og privatpersoner var påvirket av en mer krevende samfunnsituasjon både i Norge og globalt. Vi beskrev et markedet i 2022 som krevde endringskraft og handlekraft, og vi oppdaterte konsernstrategien der vi la vekt på at kjernevirksomheten i konsernet skulle få større plass fremover. 

Gå til årsrapporten for 2023

Obligasjonslån

Ringerikskraft har flere obligasjonslån. 

Gjeldende avtaler

CFO

Odd Birger Nilsen

Ring:

932 55 045
Send e-post
Odd Birger Nilsen