Ringerikskraft-konsernet

Våre tre virksomhetsområder er vannkraft, varme og strømnett. Vi skal styrke kjernevirksomheten i konsernet, og vi skal bidra til å produsere og levere mer fornybar energi både til dagens og fremtidens marked. 

Våre virksomheter

Forskning og utvikling

Sammen med Smart Innovation Norway og Flextools har Ringerikskraft fått støtte til FoU-prosjektet AI-FLEX gjennom finansieringsordningen Pilot-E. I prosjektet skal vi teste ut hvordan kapasiteten i strømnettet kan fordeles bedre mellom de ulike aktørene i en industripark.

Les mer om prosjektet