Vår bærekraft­strategi

I Ringerikskraft skal vi lytte og ta hensyn til våre eiere, kunder og interessenters behov og ønsker, samtidig som vi tar ansvar gjennom bærekraftige valg og ansvarlig forretningsdrift.

Gå til bærekraftsstrategien

Sponsing

Vi tar samfunnsansvar gjennom støtte til lokalt engasjement i de områdene vi har virksomhet.

Gå til siden

Varsling

Vi ønsker å bli varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Gå til siden