Varme til nybygg

Nære kan levere varmeløsninger til blant annet boligkomplekser, næring og industri. De tar for seg hele prosessen for å kunne levere varme og eventuelt kjøling til større boligprosjekt som skal dele varmeløsning, kombinerte blokker og næring eller større industrilokaler. 

Kjøper og overtar

Nære kan kjøpe og overta driften av fungerende berg- eller sjøvarmeanlegg. Det kan være betryggende for kunden at noen andre tar fullt ansvar for drift og vedlikehold. Med Nære på laget kan beboere nyte av god bokomfort til en forutsigbar pris i mange år fremover. 

Oppgraderer og bytter 

Nære kan oppgradere eller bytte ut eksisterende anlegg. Det kan være mange grunner til en oppgradering, for eksempel for at dagens anlegg ikke gir ønsket effekt.  Med ny teknologi får kunden mer ut av anlegget og det er gode muligheter for lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 

Trenger du varme til ditt boligkompleks eller næringsbygg?

Sjekk ut Næres nettside

Helt nær deg

Gjennom å bruke energien som naturlig lagres helt nær byggene som skal vames opp, lager Nære ekte kortreist varme. De bruker bærekraftige varmekilder som sammen med moderne varmesentraler og varmepumpeteknologi gir god bokomfort med null lokale utslipp og mindre belastning på strømnettet. 


Lær deg mer om bergvarme