Midtkraft har blitt en del av Kraftriket-satsingen

I dag ble avtalen mellom Midtkraft og Kraftriket signert, og det er nå klart for at strømsalgsvirksomheten til Midtkraft fusjoneres inn i Kraftriket fra 1.1.2019. Midtkraft vil sammen med ValdresEnergi og Ringerikskraft bidra til utviklingen av Kraftriket.

Fra venstre: Ole Sunnset, Bjørg Brestad, John-Arne Haugerud

Da ValdresEnergi og Ringerikskraft dannet Kraftriket i 2017 var målet å fortsatt være den ledende lokale strømleverandøren, som er tilstede og gir tilbake til nærmiljøet, men som samtidig har muskler til å ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Konseptet er utviklet for å knytte til seg samarbeidspartnere i form av andre strømselskaper og på den måten vokse mot ambisjonen på minst 100 000 strømkunder over hele landet.

At Midtkraft nå blir med på satsingen synes vi er både utrolig morsomt, men også et bevis på at konseptet til Kraftriket er noe som markedet etterspør. Dette blir den første av forhåpentligvis mange partnere som ønsker å ta del i satsingen, men akkurat nå gleder vi oss bare over å ha fått et nytt familiemedlem som vi skal jobbe videre med, forteller styreleder i Kraftriket Ole Sunnset.

Administrerende direktør i Midtkraft, John-Arne Haugerud er meget fornøyd med at avtalen endelig er på plass.

— Det er ikke lett å overleve på egen hånd som et lite strømselskap med 10 000 kunder. At strømsalgsvirksomheten vår kan bli en del av Kraftriket, uten at vi mister de fire arbeidsplassene på Nedmarken eller tilstedeværelse lokalt gjør at vi ser lyst på fremtiden. Vi tror at dette vil være positivt både for oss som selskap og for kundene, sier Haugerud.

Inkludert de 10 000 strømkundene til Midtkraft får Kraftriket etter fusjonen til sammen 38 000 kunder. Selskapet vil ha 18 ansatte fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes og Vikersund.

Nå jobber vi videre mot målet på 100 000 strømkunder fordelt over hele landet. Vi skal også fortsette å fokusere på å gi både eksisterende og nye kunder smarte strømprodukter, sier Sunnset.

Etter sammenslåingen har Midtkraft 29 % eierandel, Ringerikskraft 43 % og Valdres Energi 28 % i Kraftriket AS.

Kontaktpersoner

John-Arne Haugerud, administrerende direktør i Midtkraft AS                   90115337

Bjørg Brestad, administrerende direktør i Valdres Energiverk AS               99287117

Ole Sunnset, administrerende direktør i Ringerikskraft AS                            90911286