Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nore Energi og Ringerikskraft slår seg sammen

Onsdag 19. februar møttes eierrepresentantene i Nore Energi og Ringerikskraft for å signere fusjonsavtalen. Denne avtalen betyr at de to selskapene slår seg sammen, og Nore og Uvdal kommune får en eierpost på 4,85 % i Ringerikskraft AS, og en styreplass i Ringerikskraft Nett AS.

Foran fra venstre: Eric Nasby, eierkontakt KLP, Kirsten Orebråthen, ordfører Ringerike kommune, Jan Gaute Bjerke, Ordfører Nore og Uvdal kommune, Syver Leivestad, ordfører Hole kommune. Bak fra venstre: Styreleder i Ringerikskraft, Per Erling Roskifte og styreleder i Nore, Ingunn Aasen.

Initiativ fra Nore

Nore Energi tok direkte kontakt med Ringerikskraft som ønsket fusjonspartner, og etter en prosess som startet i juni 2019 ble partene enige om en avtale om fusjon som skulle behandles av eierne.

- Nore Energi har fulgt nøye med på utviklingstrekkene i bransjen og ser at de kan ha nytte av å være en del av noe større i fremtiden. Nore Energi har i dag 2 100 nettkunder. Bransjen er i betydelig endring, har en rask teknologisk utvikling og myndighetenes rammevilkår gjør det utfordrende å være et lite selskap i fremtiden, sier styreleder Ingunn Aasen i Nore Energi.

Ringerikskraft har en distribuert organisasjon- og driftsform med lokale avdelingskontorer for markedsselskap og entreprenørselskap, nå vil det i tillegg opprettes en egen underavdeling for drift av strømnettet på Nore. Fibersatsingen videreføres fra Rødberg, og Ringerikskrafts fiber blir lagt inn i denne satsingen. Strømkundene fortsetter også med sin lokale strømleverandør.

- Dette er en modell som sikrer utvikling og drift i de områdene vi har virksomhet, og gir en fusjonsløsning som opprettholder lokale arbeidsplasser og bidrar til verdiskapning lokalt, sier konsernsjef i Ringerikskraft Ole Sunnset.

Prosess for sammenslåing

Nå som avtalen for fusjonen er signert vil vi sette i gang arbeidet for integrasjon av selskapene. Foreløpig fortsetter alt som tidligere og kundene vil ikke merke noen endringer. Nore Energi vil på sikt bytte navn, få nye nettsider og ny avsender av faktura, men du vil fortsatt møte den lokale kundebehandleren på Rødberg.

Eiere av Ringerikskraft

Nore og Uvdal         Ringerike                    Hole                               KLP
4,85 %                     69,46 %                      11,42 %                        14,27 %