Ringerikskraft Nett blir Føie

I desember 2021 bytter Ringerikskraft Nett navn til Føie. Årsaken til navneendringen er et nytt myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen virksomhet i konsernet.

Føie for fremtiden

Føie kommer fra «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet. Føie gir et godt bilde på strømnettet som er tett sammenvevd på kryss og tvers, og føyer oss alle sammen i en elektrisk hverdag.

Vi vet at behovet for strøm vil øke i tiden som kommer. Derfor er det viktig at vi jobber for å både øke kapasiteten, men også finner nye, kreative måter som vi kan bruke kraft på. Tanken er at vi skal føye sammen tradisjon og utvikling, og koble sammen dagens situasjon med fremtidige behov, forteller daglig leder Jan-Erik Brattbakk.

Bytter navn for å tydeliggjøre forskjellene

I dag finnes det mange nettselskap og energiselskaper i Norge som har samme eier, navn og logo. For kundene kan det være forvirrende å forstå forskjellen mellom et nettselskap og den øvrige konkurranseutsatte virksomheten.

For å forsøke å fjerne denne forvirringen har Reguleringsmyndighet for energimarkedet (RME) bestemt at nettselskap i energikonsern ikke lenger kan ha samme navn eller visuelt uttrykk. Dette gjelder altså ikke bare Ringerikskraft Nett, men vil gjelde alle norske nettselskap i samme situasjon fra 1.1.2022.

Vi ansatte har vært involvert gjennom hele navneprosessen, og vi føler at vi har fått være med på reisen med å forme hvordan vår arbeidsplass vil vises frem. Det blir jo selvfølgelig rart å legge bort Ringerikskraft-navnet som har vært med oss så lenge, men det viktigste er ikke navnet, men at vi kan fortsette med vårt meningsfulle samfunnsoppdrag med å levere strøm til Hole, Nore og Ringerike, sier Morten Sjaamo, leder for driftssentral og beredskap i Ringerikskraft Nett.

Selv om nettselskapet bytter navn vil de fortsatt være en del av Ringerikskraft-konsernet som er eid av Ringerike, Hole og Nore og Uvdal kommuner og KLP.

Liten praktisk betydning for kundene

For kundene våre vil navnebyttet ikke ha noen større praktisk betydning. Du må forholde deg til et nytt navn, og vil få informasjon om for eksempel strømstans og nettleie fra Føie istedenfor fra Ringerikskraft Nett. Men vi kommer fortsatt til å være de samme menneskene på jobb, og uansett om det er Ringerikskraft Nett eller Føie du møter kan du være sikker på at vi står på for å levere den strømmen du trenger både i dag og i fremtiden, sier Brattbakk.

Om Ringerikskraft:

Ringerikskraft er et energi-konsern bestående av 19 hel- og deleide selskap. Vi har flere ulike merkevarer for ulike type virksomheter:

  • Konsern, kraft- og varmeproduksjon: Ringerikskraft
  • Entreprenør: LAJE
  • Nett: Føie (desember 2021)
  • Strøm: Kraftriket
  • Elbillading: Kople
  • MAFI: SMARTservice