Eiere, styre og ledelse

Ringerike Kommunevåpen

Ringerike kommune

69,46 %

Hole kommunevåpen

Hole kommune

11,42 %

KLP logo

KLP

14,27 %

Nore og Uvdal kommunevåpen

Nore og Uvdal kommune

4,85 %

Styret vårt

Her finner du oversikt over styremedlemmer i Ringerikskraft AS.

Per Roskifte Per Roskifte

Styreleder

Atle Jensen Atle Jensen

Nestleder

Ellen Langeggen Ellen Langeggen

Styremedlem

Anders Trå Anders Trå

Styremedlem

Ledelsen i konsernet

Konsernledelsen består av konsernsjef Alf Inge Berget og konserndirektørene for støttefunksjoner og virksomhetsområder. 

Alf Inge Berget Alf Inge Berget

Konsernsjef

Anita Skagnæs Anita Skagnæs

Konserndirektør Mennesker og teknologi

Jan-Erik Brattbakk Jan-Erik Brattbakk

Konserndirektør Strømnett

Helge Bergstrøm Helge Bergstrøm

Konserndirektør Vannkraft

Live Dokka Live Dokka

Konserndirektør Varme