Fleksibilitet i industriparker

Sammen med Smart Innovation Norway og Flextools har Ringerikskraft fått støtte til FoU-prosjektet AI-FLEX gjennom finansieringsordningen Pilot-E. I prosjektet tester vi ut hvordan kapasiteten i strømnettet kan fordeles bedre mellom de ulike aktørene i en industripark.

Bruker teknologi for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre

Målsettingen er at industriparkene på Treklyngen og Kilemoen på Ringerike skal bli av de første i Norge til å teste ut ny teknologi som skal utnytte kapasiteten i strømnettet bedre, og gi flere næringsaktører mulighet til å etablere seg. Ved hjelp av støtte fra Enova, Forskningrådet og Innovasjon Norge ønsker vi å akselerere det grønne industriløftet uten å overinvestere i infrastruktur.

AI-FLEX er arbeidsnavnet på prosjektet som har fått støtte fra Pilot-E

Industrietableringer gir verdiskapning

Industri krever energi, og de siste årene har det blitt stadig mer krevende å få tilgang på strøm til ny industri. Dette har blitt en utfordring flere steder i Norge, og også i Ringeriksregionen. Som lokalt energiselskap ønsker vi å undersøke hvordan vi kan gjøre det enklere og raskere å etablere ny industri - og det er bakgrunnen for FoU-prosjektet AI-FLEX. Næringsutvikling og nye industrietableringer er viktig for verdiskapningen i lokalsamfunnene vi er en del av, og med vår kompetanse ønsker vi å ta et samfunnsansvar for å utnytte kapasiteten på strøm enda bedre.

Hvordan gjør vi det?

I prosjektet er det tett samarbeid med industriklynger, nettselskap og teknologiutvikler. Vi ønsker å teste en løsning der kapasiteten på strøm utnyttes fleksibelt mellom de ulike aktørene i industriparken.

En industriaktør reserverer kapasitet i strømnettet tilpasset sin maksbelastning, men det er få virksomheter som har maks belastning hele døgnet. Gjennom innsamling av store mengder data og maskinlæring vil de ulike aktørene kunne kjøpe og selge av sin kapasitet på strøm i et internt marked i industriparken. 

Animasjonsfilm om prosjektet

Prosjektets mål er å hjelpe industriparker i hele Norge med å akselerere det grønne industriløftet. 

Ta en titt på filmen nedenfor, for en kort presentasjon av målsettingen med prosjektet.

Senior forretningsutvikler

Knut-André Odda

Ring:

934 00 542
Send e-post
Knut-André Odda