Visjon og verdier

Visjon

Ringerikskraft skaper fremtidens energitjenester

Vi skal være et moderne og fremoverlent energikonsern med utgangspunkt i Ringerike. Våre virksomheter skal jobbe effektivt og levere gode resultater, sånn at vi kan levere stabilt utbytte til våre eiere.

Verdier

Verdiene våre skal hjelpe oss på veien mot våre felles mål, og bidra til en kultur som gjør at vi går sammen i riktig retning.

Samarbeidskraft

Handlekraft

Endringskraft