Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Bygger ny dam i Hønefossen

Publisert: 24.02.2022

Helge Bergstrøm i Ringerikskraft Produksjon besøker sagdammen sammen med ØMF Asker Entreprenør

Der elva og fossen møter Øya i Hønefoss ligger Sagdammen. Her demmes vannet fra elven opp til bruk i kraftproduksjon, men hovedfunksjonen er å sikre byen mot flom. Nå skal dammen oppgraderes som følge av nye forskrifter, og Ringerikskraft har valgt det lokale selskapet ØMF Asker Entreprenør til å gjennomføre oppdraget.

- Utvidelse og oppgradering av Sagdammen er et stort prosjekt som vi må gjennomføre i henhold til nye forskriftskrav. En åpning av elveområdet er en del av byplanen. Derfor er vi glade for at dette prosjektet også kan bli en del av det å gjøre fosseområdet mer tilgjengelig for publikum ved at vi bygger en gangvei på toppen av dammen. Vi hat fått godkjent et glassrekkverk som gjør at du får en nærhet til vannstrømmen i elva. Vi tror enden av dammen der vannet går over kanten og ned i selve fossen kan bli et spennende sted å stå når vårflommen pågår, forteller produksjonssjef i Ringerikskraft Produksjon AS, Helge Bergstrøm.

Prosjektet skal gjennomføres innenfor en ramme på 35 millioner kroner og ØMF Asker Entreprenør skal utføre oppdraget.

- ØMF Asker Entreprenør ble valgt fordi de er best på pris og kvalitet, og vi syns det er flott at vi har kompetanse lokalt til denne typen prosjekter, sier Bergstrøm.

ØMF Asker Entreprenør og Ringerikskraft Produksjon møtes for å markere starten av prosjektet

- Dette er et prosjekt vi gleder oss til å ta fatt på. Vi har erfaring med tilsvarende betongjobber, men i mindre skala. Vi har blant annet løftet og forsterket dammen for Kistefos tidligere. Dette prosjektet blir også mer enn å bygge en dam, da det blir en del av å åpne et attraktivt område langs elven for publikum, sier regionleder i Asker Entreprenør, Ole Einar Rongved. Det er også gøy at vi kun benytter lokale ansatte og underentreprenører til hele gjennomføringen, avslutter han.

Prosjektet hadde byggestart 14. februar, og det vil pågå et års tid fremover. Området ut mot dammen vil først åpnes for publikum når Øya-området er ferdig.

Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols