Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Historisk resultat for Ringerikskraft

Miljø og energi

Publisert: 20.03.2024

Hønefossen og Oppgangssaga juni 2023

Ringerikskraft leverer et solid resultat for 2023 med en omsetning på 1,2 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 108 millioner kroner.

- Eierforventningene er at vi skal drive et robust selskap med vekst og stabile utbytter, og at vi skal utvikle og forvalte naturressursene på best mulig måte med god infrastruktur og beredskap for kundene våre. Dette er det beste resultatet i selskapets historie, og grepene vi har gjort de siste årene gir effekt, sier konsernsjef i Ringerikskraft, Alf Inge Berget.

Ringerikskraft er et energikonsern med virksomhetsområdene vannkraft, strømnett og varme. I 2023 er det produsert 404 GWh fornybar vannkraft, levert 582 GWh strøm til kundene gjennom strømnettet og produsert 6,6 GWh fra nærvarmeanlegg til boligsameier og næringsbygg.

- Det er vannkraft, strømnett og varme som er kjernen i virksomheten vår, og dette skal også være grunnmuren for videreutvikling av samfunnsnyttige energiløsninger. I 2023 startet vi opp et pilotprosjekt der vi ved bruk av teknologi skal utnytte strømkapasiteten i industriparker bedre. Det er et samarbeidsprosjekt med andre aktører og støtte fra finansieringsordningen PILOT-E. Målsettingen er å tilby næringsvirksomhet raskere etablering i en industripark ved å bruke og fordele strømmen smartere. Vi gleder oss til å følge utviklingen på prosjektet, Ringeriksregionen er attraktiv for ny næringsetablering, forteller Berget.

Store kontraster

Ringerikskraft har elvekraftverk og produserer strøm på det vannet som til enhver tid renner gjennom elven uavhengig av kraftpriser og værforhold. Det betyr at produksjonen påvirkes av tørre og våte år. 2022 ble et tørt år, og det ble produsert 319 GWh vannkraft. 2023 var et svært vått år, og det ble produsert 404 GWh vannkraft.

- Normalproduksjonen i våre kraftverk er 438 GWh, og til tross for et svært vått år produserte vi mindre enn dette. Årsaken var at flere av våre kraftstasjoner ble satt ut av drift i en periode grunnet feil på turbiner, dette traff oss også i perioden med mest vann i fjor. Resultatene er allikevel gode. Dette skyldes gode kraftpriser på børsen og en lavere andel kraftsikringer, sammen med at høyprisbidraget på vannkraftskatten ble avviklet, forklarer Berget.

I august ble Ringerike og Hole hardt berørt av ekstremværet Hans. Det ledet til en 100-årsflom med mange evakuerte beboere, og tett overvåkning av nettstasjoner som var i fare for å havne under vann.

- Gjennom hele flomperioden var det godt samarbeid mellom beredskapsorganisasjonene i kommunene og hos regulantene, for å bruke vår reguleringsevne så godt som mulig for å begrense flommen, sier Berget.

En kilowattime mer

Vannkraften er den viktigste fornybare ressursen vi har i Norge. Over 90 % av energiproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft, og den er viktig for å balansere kraftsystemet.

- Som kraftprodusent må vi ta vår del av ansvaret for å utnytte ressursen i vannet på best mulig måte. Med solide resultater er vi i posisjon til å investere i bedre utnyttelse av kraftstasjonene vi har i dag, og vi er også i planleggingsfasen av et nytt Randselva kraftverk. I 2023 har mye av konsekvensutredningsarbeidet blitt gjennomført, og rapportene fra dette arbeidet er viktige når vi i løpet av 2024 har planlagt å sende inn konsesjonssøknad, informerer Berget.

Nettselskapet vokser

Første halvår 2023 inngikk Ringerikskraft og Vidju en intensjonsavtale om å fusjonere nettselskapene Føie og Hallingdal kraftnett. I desember 2023 ble fusjonen endelig vedtatt, og i 2024 vil selskapene gradvis jobbe seg sammen til et felles selskap og kontaktpunkt for kundene.

- Denne fusjonen er viktig for nettselskapet. Vårt mål er å levere tjenester og beredskap av god kvalitet, og ha økonomisk evne til vedlikehold og investeringer i strømnettet. Med stadig strammere rammevilkår som belønner de større selskapene, vil dette grepet gjøre oss i bedre stand til å levere gode lokale tjenester og å sikre arbeidsplasser i områdene vi har strømnett, opplyser konsernsjefen.

Entreprenør står på egne ben

Entreprenørvirksomheten Laje ble solgt ut av konsernet med virkning fra 1. november 2023.

- Entreprenørselskapet har hatt stor vekst som en del av Ringerikskraft, men for å vokse ytterligere og ta den posisjonen som er nødvendig i entreprenørmarkedet fremover, så var det riktig tid for en ny eier nå, forklarer Berget. Vi gleder oss til å følge dem videre, og vi jobber fortsatt tett sammen gjennom våre eksisterende avtaler, avslutter han.

Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols