Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Inin Group kjøper Laje AS

Miljø og energi

Publisert: 02.08.2023

Inin Group har inngått avtale med Ringerikskraft om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Laje AS.

- Entreprenørselskapet i Ringerikskraft har vært gjennom en stor vekstreise siden oppstart, og de har vokst fra et lokalt marked på Ringerike til å bli en større nasjonal el-entreprenør. Med Inin Group inn som eier vil Laje få vekstmuligheter som er nødvendig i entreprenørmarkedet fremover, og Ringerikskraft kan samtidig styrke sin satsing innen vannkraft, strømnett og varme, sier Alf Inge Berget, konsernsjef i Ringerikskraft.

Laje sysselsetter 275 medarbeidere inkludert elektrikere, montører og ingeniører samt en erfaren ledergruppe som ledes av administrerende direktør Anders Granheim. Laje har en sterk ordrereserve og selskapet forventer driftsinntekter på mer enn 700 millioner kroner i 2023.

Dette oppkjøpet gjør oss til en stor aktør innen infrastrukturtjenester for energi, telekommunikasjon og elektrifisering i det sentrale østlandsområdet, inkludert Oslo, Lier, Ringerike, Maura, Hamar, Lillehammer, Raufoss, Sandefjord og Kongsvinger. Vi er svært glade for at Laje blir del av vår raskt voksende portefølje av selskaper som leverer infrastrukturtjenester i Norden, og at Laje blir en kjernevirksomhet i «Power Distribution»-vertikalen vår, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group.

Stort vekstpotensial

Laje er et entreprenørselskap som leverer tjenester innen fagområdene energiinfrastruktur, telekommunikasjon og elektrifisering. Selskapet ble etablert som Ringerikskraft Service i 2002 av Ringerikskraft AS, og har i dag en sterk posisjon på det sentrale østlandsområdet.

Det er stort vekstpotensial innen alle Lajes fagområder, som påvirkes positivt av megatrendene innen elektrifisering og digitalisering i tillegg til betydelige underinvesteringer i elektrisk infrastruktur i Norge, sier Øivind Horpestad.

Lajes hovedkontor ligger på Hønefoss. I tillegg har selskapet betydelig tilstedeværelse fra andre lokasjoner i det sentrale østlandsområdet. Den brede tilstedeværelsen gjør at selskapet er godt posisjonert for å betjene store rammeavtaler med de store nettselskapene i området.

Verdien av Lajes nåværende rammeavtaler anslås til å være rundt 490 millioner kroner årlig.

Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av tredje kvartal 2023.

Om Inin Group

Inin Group er et børsnotert investeringsselskap som opererer som industriell eier med investeringer innen infrastruktur og industritjenester i Norden. Konsernet har som mål å skape verdier ved å identifisere investeringsmuligheter innenfor lønnsomme nisjer som har potensial for utvikling, konsolidering og vekst, i tett samarbeid med plattformselskapene for å levere bærekraftig vekst og overlegen lønnsomhet. For mer informasjon, vennligst besøk: www.inin.no

Om Ringerikskraft

Ringerikskraft er et energikonsern med virksomhetsområdene vannkraft, strømnett og energiløsninger med hovedkontor på Hønefoss. Vi produserer og leverer fornybar energi og varme i marked med stadig større etterspørsel, og vi skal ta aktive grep for å søke nye måter å utnytte energi gjennom fremtidsrettede energitjenester.

Om Laje

Laje er en el-entreprenør som leverer tjenester innen fagområdene energiinfrastruktur, telekommunikasjon og elektrifisering. Laje har 275 ansatte fordelt på ni lokasjoner på det sentrale østlandsområdet, og hovedkontor i Hønefoss.

Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols