Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Nedsalg i Kople og høye kraftpriser gir godt resultat for Ringerikskraft 1. halvår

Publisert: 29.08.2022

Resultatet til Ringerikskraft-konsernet første halvår er på 169 millioner kroner før skatt, og 122 millioner kroner etter skatt. Resultatforbedringen skyldes nedsalg i ladeoperatøren Kople og høye kraftpriser.

Nedsalg I Kople

- I begynnelsen av 2022 kom investeringsfondet Cube Infrastructure Fund III inn på eiersiden i Kople. De ser et stort potensial i ladeoperatøren, og skal investere 390 millioner kroner i vekst og utvikling over de neste årene. Kople beholder hovedkontoret i Hønefoss, og skal satse både i det norske og nordiske markedet, sier konsernsjef Alf Inge Berget.

Resultatbidraget i Ringerikskraft er høyere enn normalt, i stor grad grunnet transaksjonen i Kople med Cube inn på eiersiden. Etter transaksjonen eier Ringerikskraft 44,2 % av selskapet.

- Kople har ambisjoner om å bli en betydelig aktør i markedet, og de har et stort verdipotensial for Ringerikskraft i årene som kommer, sier Berget.

Utfordrende marked for entreprenør

Gjennom pandemien og i første halvår 2022 har det vært et utfordrende marked for entreprenørvirksomheten i Ringerikskraft. Kombinasjonen av lavere etterspørsel, pressede priser og kraftig vekst i innkjøpspriser preger entreprenørselskapene i Laje, som leverer et negativt resultat første halvår. Virksomheten jobber med å tilpasse driften til rammebetingelsene i markedet, og fra 1.7.2022 fusjonerte selskapene i entreprenør til ett felles Laje AS.

- Det er ventet vekst i markedene fremover, og vi står midt i et grønt skifte med behov for tilgang på mer fornybar kraft fremover. Lajes omstilling skal gi styrket konkurranseevne og vi tilpasser virksomheten til å kunne ta større markedsposisjon i tiden som kommer, forteller Berget.

Lav kraftproduksjon i et tørt år

Kraftvolumet er påvirket av et tørt halvår og den anstrengte kraftsituasjonen i Sør-Norge. Det er produsert 152 GWh første halvår, som er 94 GWh mindre enn samme tid i fjor.

- Oppnådd kraftpris ble 127 øre/kWh, opp fra 26,7 øre/kWh første halvår 2021. Kraftprisene økte andre halvår 2021, og de har økt videre fra et allerede høyt nivå i 2022. Det er produsert mindre kraft enn normalt grunnet tørke, men oppnådd kraftpris oppveier for lavere produksjon og gir et positivt bidrag til resultatet, sier Berget.

Vannkraftvirksomheten leverer et resultat på 24 millioner kroner etter skatt. 81 millioner kroner før skatt. Risikostyringsstrategien medførte at resultatet etter skatt er mindre påvirket av svingninger i kraftprisen. Gjennomsnittlig spotpris i våre prisområder har vært 155,8 øre/kWh.

God leveringskvalitet

Nettvirksomheten Føie leverer et halvår med god leveringskvalitet og avbruddskostnader som normalt. Nettområdene våre ble rammet av uvær i januar, og flere kunder ble rammet av strømbrudd både i Ringerike, Hole og Nore.

- I feilsituasjoner fungerer beredskapen godt, og vi har raskt mannskap ute på feilsøking og feilretting. Utover det er vi glade for en lav avbruddsprosent, og vi gjør kontinuerlig tiltak for å fornye og forbedre kvaliteten i strømnettet. I år planlegger vi å investere 33 millioner kroner i strømnettet i Ringerike, Hole og Nore, sier Berget.


Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols