Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Samler kreftene i felles fibersatsing

Miljø og energi, Telekom

Publisert: 17.10.2023

Fiberutbygging i Nore og Uvdal

For å styrke satsingen, konkurranseevnen og utvide det geografiske markedsområdet går Vidju, Hemsedal Energi og Ringerikskraft sammen om styrke fibervirksomheten gjennom felleseid fibervirksomhet.

- Vidju-konsernet har hatt stor kundevekst på fiber de siste årene, og de leverer solid infrastruktur og gode tjenester i Hallingdal. Vi ser frem til en felles satsing med sterkere kompetansemiljø, bredere tilbud til kundene og et større markedsområde, sier Alf Inge Berget, konsernsjef i Ringerikskraft.

Vidju-konsernets selskap Snøgg Fiber og Bruse, eier og drifter i dag fiberinfrastruktur og leverer innholdstjenester i Hallingdalskommunene. Ringerikskraft har samlet sin fibervirksomhet i selskapet Numedal Energi AS, og Numedal Energi eier 25 % av innholdsleverandøren Numedal Fiber (NUFI). Numedal Energi har hatt Nore og Uvdal, Ringerike og Hole som hovedmarked.

Fiberinfrastrukturen i Numedal Energi fusjoneres inn i Snøgg Fiber AS som eier og investerer i fibernett. Numedal Energi AS, med 25 % eierskap i NUFI, blir et selskap i Bruse AS. Bruse leverer tjenester til både privat, fritid og næringssegmentene. Virksomheten bygger og drifter fibernettet og leverer i tillegg Altibox underholdningstjenester til sine kunder. I tillegg leverer Bruse også tjenester for el-billading og solcelleanlegg.

- Gjennom denne transaksjonen viser vi at vi har stor tro på mulighetene for en sterkere fibersatsing om vi står sammen. Vårt mål er å tilby høy fiberhastighet og god tilgjengelighet på tjenester som gjør lokalområdene våre til gode steder å jobbe og leve. Sammen har vi større løfteevne på fiberinvesteringene som kommer lokalbefolkningen og næringsutviklingen til gode, sier Audun Grynning, konsernsjef i Vidju.

- Ved å gå sammen med Ringerikskraft får vi styrket Bruse og utvidet vårt markedsområde. Dette gir grunnlag for fortsatt vekst både på fiber og for de nye tjenestene våre, sier Svein Solhjell, daglig leder i Bruse.

Med Ringerikskraft inn på eiersiden vil Snøgg Fiber AS eies 75,5 % av Vidju, 14 % av Ringerikskraft og 10,5 % av Hemsedal Energi.

Bruse AS vil eies 75 % av Vidju, 15 % av Ringerikskraft og 10 % av Hemsedal Energi.

Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols