Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Styrker Kople med nytt eierskap

Publisert: 17.01.2022

Koples ladeboks og ladebrikke

Gjennom investeringsfondet Cube Infrastructure Fund III (Cube) skal Cube Infrastructure Managers investere 390 millioner kroner i ladeoperatøren Kople. Kople vil med sine 14 ansatte og hovedkontor på Hønefoss få betydelig styrket sine muskler til vekst og utvikling i både det norske og nordiske markedet for ladeinfrastruktur til elbil. Cube vil bli majoritetseier i selskapet og inngår partnerskap med Ringerikskraft for å bistå med strategi og økonomisk styrke i et stadig voksende marked.

Ringerikskraft tok en posisjon i lademarkedet allerede i 2010 da de gjennom samarbeid med Ringerike kommune etablerte de første offentlige ladepunktene i kommunen. I 2015 åpnet de den aller første hurtigladeren. Gjennom årene har Ringerikskraft fulgt markedet, bygget kompetanse og fortsatt satsingen på ladenettverk. I 2021 ble Kople AS etablert som eget selskap i konsernet, og har siden da tatt stadig større markedsandeler, og har i dag 2000 ladere i sin portefølje.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått Cube med på eiersiden i Kople. Partnerskapet med Cube gir finansiell styrke og et internasjonalt perspektiv på videre vekst og utvikling for Kople. Kople vil beholde sin lokale forankring med hovedkontor i Hønefoss, samtidig som ladenettverket vil vokse både i det Norske og Nordiske markedet med den betydelige satsingen Cube har forpliktet seg til de neste årene, sier konsernsjef i Ringerikskraft,
Alf Inge Berget.

- Vi er stolte av investeringen Cube III har gjort i Kople, og dette er vår fjerde investering i Norge. Vi er begeistret over å ha inngått partnerskap med Ringerikskraft-konsernet for å styrke Kople i å bygge en av de ledende ladeoperatørene i Norge og Norden. Investeringen illustrerer Cubes strategi i å investere i Europeiske mellomstore infrastruktur selskaper gjennom å bidra til å sikre deres vekst med et langsiktig perspektiv. Kople passer vår investeringsstrategi innen elektrifisering og mobilitet. Med kompetansen vi har bygget de siste årene i Norge, UK og Frankrike skal vi bistå med å hjelpe Kople å nå sitt fulle potensial i et svært raskt voksende marked, sier Stéphane Calas, Managing Director of Cube Infrastructure Managers.

Cube har forpliktet seg til å tilføre Kople 390 MNOK over en fireåresperiode og legger til rette for at Kople kan nå sine vekstambisjoner. Ringerikskraft vil i tillegg selge en andel av sine aksjer til Cube slik at Ringerikskraft sin eierandel i Kople utgjør 44,2 % etter transaksjonen. Eierandelen vil reduseres til 30 % innen 2025.

På bildet: Joar T. Brunes i Kople

- Vi er takknemlige for Ringerikskrafts støtte i å bygge Kople, og deres bidrag til stor vekst siden oppstarten. Nå gleder vi oss over å få Cube inn som majoritetseier, og er spent på den videre reisen og veksten sammen. Vår erfaring som ladeoperatør i Norge setter oss i en god posisjon til å være med på å utvikle ladeinfrastrukturen også utenfor Norges grenser. Vi gleder oss over å kunne starte på denne reisen med base i Hønefoss og sterkt lokal kompetanse. Med finansiell og strategisk støtte fra våre eiere skal vi fortsette å bygge ladeinfrastruktur og ivareta våre eksisterende lokasjoner med høy kvalitet, sier Joar T. Brunes, daglig leder i Kople.

Swedbank har vært finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Haavind har vært juridisk rådgiver til Ringerikskraft og Kople i prosessen. DLA Piper har vært juridisk rådgiver for Cube.Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols