Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Unikt lærlingssamarbeid mellom Ringerikskraft og Andritz Hydro

Miljø og energi

Publisert: 13.02.2024

Kjetil Toverud, Andritz Hydro, Sander Øyhus Pihl, lærling og Alf Inge Berget, Ringerikskraft i Hønefoss kraftstasjon

Ringerikskraft Produksjon og Andritz Hydro lanserer et unikt samarbeid for å rekruttere flere lærlinger til fagbrevet som Energioperatør. Dette samarbeidet markerer en milepæl i utdanningssamarbeid mellom kraftprodusent og leverandør.

- I årene som kommer trenger vår bransje 3-4000 nye fagarbeidere, og vi må ta vår del av ansvaret for å rekruttere og lære opp nye fagfolk. Sammen med Andritz Hydro har vi fått til det vi opplever som et unikt opplæringsløp der lærlingene får mulighet til å få erfaring og kompetanse både fra kraftstasjonen og leverandørsiden, sier Alf Inge Berget, konsernsjef i Ringerikskraft.

- Vannkraften er viktig for Norge, den utgjør mer enn 90 % av energiproduksjonen i landet, og den er viktig for å balansere kraftsystemet. Dette partnerskapet er mer enn bare en investering i våre virksomheters egen fremtid. Det er en investering i fagkompetanse til Norges fornybare fremtid, og det er det viktig for oss å være en del av, forteller Kjetil Toverud, administrerende direktør hos Andritz Hydro

Sander Øyhus Pihl er første lærling ut i det ferske programmet, og det siste halve året har han blitt kjent med både Andritz og Ringerikskraft.

- Jeg har blitt tatt godt imot og trives godt hos begge arbeidsgivere. Jeg får både være med på daglig drift av kraftverk samtidig som jeg får delta i større prosjekter og utskiftinger i kraftverkene gjennom Andritz. Nå skal jeg snart få være med å bytte hele kontrollanlegget i Hønefoss kraftstasjon, forteller Sander entusiastisk.

- Gjennom denne læretiden vil Sander få en unik og ettertraktet kompetanse i fornybarnæringen som åpner for mange muligheter. Dersom han ønsker det er det også mulig å bygge på læretiden med et år for å få fagbrev innen Automasjon i tillegg til fagbrevet som Energioperatør, sier Alf Inge Berget.

Flere videregående skoler i nærmiljøet får besøk av Ringerikskraft og Andritz nå før vinterferien. Målet er å gjøre utdanningsretningen mer kjent.

- Vi tror de fleste som begynner på elektro i hovedsak kjenner til fagbrevet som elektriker. Det at det finnes et vel så spennende yrke der du er en del av den viktige fornybarnæringen, og har mulighet til å jobbe med store maskiner og voldsomme krefter, tror jeg er mindre kjent, sier Anders Aasen, prosjektleder i Ringerikskraft Produksjon.

Sammen med Torjus Winther i Andritz Hydro reiser han på besøk til flere videregående skoler for å fortelle om lærlingssamarbeidet. For dem er det viktig å besøke både 1. og 2. klassingene for at yrkesretningen skal bli bedre kjent så tidlig som mulig i utdanningsløpet.

- Nå gleder vi oss til å rekruttere ny kandidat som skal få lærlingplass til høsten, og vi håper skolebesøkene har vært med på å øke nysgjerrigheten på en jobb hos oss, avslutter Aasen.


Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols