Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Vi er sertifisert som miljøfyrtårn

Publisert: 09.11.2021

Ansatte i Ringerikskraft-konsernet sammen med representanter fra Ringerike kommune

Ringerikskraft kan etter stor innsats fra ansatte endelig fortelle at vi har fire nye Miljøfyrtårn i konsernet! Tirsdag 9. november fikk Kople, Ringerikskraft, Ringerikskraft Nett og Ringerikskraft Nærvarme utdelt sine diplom av ordfører i Ringerike Kommune, et bevis som dokumenterer vår innsats

– Noe av viktigste vi gjort i denne prosessen er å skru om tankesettet vårt. En grønn fremtid handler om
å utvikle gode rutiner i alle ledd i virksomheten. Gjennom å bli Miljøfyrtårn har vi fått et verktøy som kan
guide oss langs veien, men jobben – den må vi gjøre selv hver eneste dag, forteller kvalitetsleder i
Ringerikskraft, Renée Lund.

Renée har hatt ansvar for å få de fire selskapene i konsernet miljøsertifisert, og har jobbet tett med
ledelse og ansatte i selskapene for å komme i mål. Dette var en arbeidsmåte som fungerte godt da
entreprenørselskapene i konsernet ble sertifisert i 2019.

– Alle har gjort en fantastisk jobb, og nå gleder vi oss til fortsettelsen. Etter denne runden med
sertifiseringer er alle selskapene i konsernet som kan sertifiseres sertifisert, og det er vi veldig stolte av,
sier Lund.

Hva betyr det for oss å være Miljøfyrtårn?

Å være et Miljøfyrtårn betyr at vi tar aktivt miljø- og samfunnsansvar, og gjør det vi kan for å bidra til en
grønn omstilling. Vi er fortsatt i startfasen, men på sikt vil vi kunne følge nøye med på hvordan vårt
miljøavtrykk forandres over tid. En liten, men viktig ting, er at vi måles på hvor gode vi er på å
kildesortere alt vårt avfall, for å ta et konkret eksempel.

– Det ligger mye arbeid bak den sertifiseringen, og like mye foran oss. Men dette forplikter, og vi som
konsern kan ikke løse alt, men vi skal i hvert fall bidra med det vi kan, sier Alf Inge Berget, konsernsjef i
Ringerikskraft.

Vi er stolt over å være Miljøfyrtårn, og mener at det er riktig – og ikke minst viktig – at vi som
organisasjon har fokus på dette. Dette handler om å være en del av det grønne skiftet, ta ansvar for
våre handlinger og samtidig ha et stort fokus internt på ytre miljø og arbeidsmiljø.

– Det er nå jobben starter for dere i Ringerikskraft. Miljøfyrtårn er en anerkjent sertifisering, som skal
hjelpe virksomheter med en grønn omstilling, fortalte ordfører Kirsten Orebråten i forbindelse med
overrekkelse av diplomer.

– Dere er en del av løsningen, og mange er takknemlig for miljøjobben dere gjør. Dette er en utfordring
hele verden står foran, og FNs bærekraftmål gjør at vi har noen felles mål å jobbe mot. Alle aktører, i
alle land, må bidra for at vi skal kunne nå målene, uttalte Bente Elsrud Arnfinnsen, klima- og miljøsjef i
Ringerike kommune.

Hvorfor er det viktig å være Miljøfyrtårn?

4 representanter for de selskapene som nylig ble sertifisert svarer:


Alf Inge Berget, konsernsjef Ringerikskraft:
– Det er viktig fordi dette skaper et engasjement og en forståelse for viktigheten av den jobben som gjøres med klima og miljø. Her får vi virkelig en mulighet til å jobbe på tvers i konsernet for å bli enda mer bærekraftig og fremtidsrettet.


Morten Sjaamo, leder for drift og beredskap, Føie (Tidligere Ringerikskraft Nett):
– Dette systemet gir oss bedre kontroll over det vi holder på med rundt helse, miljø og sikkerhet. Vi er mye ute og ferdes i distriktet og har et viktig samfunnsoppdrag med å levere strøm til våre kunder, men som Miljøfyrtårn er vi også nødt til å prioritere det samfunnsansvaret som klima- og miljøarbeid faktisk er.

Joar Brunes, konstituert daglig leder i Kople:
– Miljø er en forutsetning for Kople og en ledetråd i alt vi driver med. Dette er en av våre grunnpilarer, og bærekraft er noe som vi jobber for skal gjennomsyre oss og våre prosjekter.

Live Dokka, konserndirektør energiløsninger:
– Som leder for fornybar energi og nærvarmeproduksjonen i konsernet er det selvsagt naturlig å ha et miljøtenk. Miljøfyrtårn gir oss de riktige verktøyene for at vi skal se effektene av de tiltakene vi gjør over tid, og gi oss de gode handlingsplanene for videre forbedringsarbeid.


Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols